آشکارساز فوق سریع

محصولات | اندازه‌گیری | حسگرهای نوری | حسگرهای بایاس نشده | آشکارساز فوق سریع (UPD06)


مدل: UPD06
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: اتمام موجودی

مقایسه

حسگر نیمه‌هادی UPD06 با مساحتی كمتر از 0.4 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 820 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش و افت 1.8 نانوثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 15 ولت و جریان تاریك 80 پیكوآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی فوق سریع و پیوسته را آشكارسازی كند.UPD06 - Ultra Fast Photo Detector
UPD06 - Ultra Fast Photo Detector

ویژگی‌ها


کاربردها


نوع حسگر Si Photodiode
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1050 nm
سطح حساس 0.6 mm × 0.6 mm
بیشینه حساسیت 820 nm
ولتاژ بایاس < 15 V
سطح ورودی ∅ 1.5 mm
جریان تاریک نوعی < 80 pA
زمان افت < 1.8 ns
زمان خیزش < 1.8 ns
ظرفیت خازنی اتصال ∼ 5 pF (ƒ=1 MHz)
توان معادل نویز (نوعی) 1 × 10-14 W/√Hz
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 30 °C

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی