کاربرد لیزر

محصولات | کاربرد لیزر

زیردسته‌ها: چیدمان‌های اپتیکی | فاصله‌سنج لیزری | ضخامت‌سنج لیزری | مقطع نگار لیزری


کاربرد لیزر

پرتو لیزر به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، کاربرد گسترده‌ای در صنایع گوناگون پیدا کرده است. این کاربردها را می‌توان به طور کلی در دو دسته تشخیص و عملکرد تقسیم نمود. در کاربردهای تشخیصی از یک یا چند آشکارساز در کنار لیزر استفاده می‌شود تا با سنجش بازخورد پرتو لیزر، ویژگی موردنظر اندازه‌گیری شود. در کاربردهای عملکردی از برهمکنش پرتو با ماده استفاده می‌شود تا تغییرات لازم روی ماده یا جسم موردنظر اعمال شود. محصولات این بخش شامل انواع کاربردهای تشخیصی به کمک لیزر می‌باشد.

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیمدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

ZSS-101

مجموعه اندازه‌گیری ضریب شکست و جذب غیر خطی (Z-scan) برگه مشخصات فنی طبق سفارش

MIS-101

چیدمان تداخل‌سنج مایکلسون-مورلی برگه مشخصات فنی موجود در انبار

MIS-201

چیدمان تداخل‌سنج ماخ-زندر برگه مشخصات فنی موجود در انبار
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

ODS-101

فاصله‌سنج لیزری مشخصات فنی طبق سفارش