حسگرهای بایاس شده

محصولات | ویژگی‌های لیزر | حسگرهای نوری | حسگرهای بایاس شده


حسگرهای بایاس شده

منابع نوری لیزری به لیزرهای پیوسته محدود نیستند. امروزه لیزرهای پالسی طیف وسیعی از کاربردهای پزشکی، صنعتی و پژوهشی را پوشش می‌دهند. برای درک بهتر سازوکار لیزرهای پالسی، نیازمند استفاده از حسگرهایی با زمان پاسخ بسیار پایین هستیم.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PD-102

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PD-103

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی راهنمای کاربری موجود در انبار

PD-110

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی مشخصات فنی موجود در انبار

PD-111

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی مشخصات فنی موجود در انبار

PDA-106

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی برگه مشخصات فنی طبق سفارش

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی
PD-102
حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی
PD-103
حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی
PD-110
حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی
PD-111
حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی
PDA-106
نوع حسگر فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی فوتودیود گالیوم آرسناید فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1050 nm 400 nm ∼ 1050 nm 960 nm ∼ 1700 nm 350 nm ∼ 1100 nm 600 nm ∼ 650 nm
سطح حساس mm0 mm mm0 mm 7850 µm × 7850 mm mm0 mm 480 mm × 5 mm
بیشینه حساسیت 820 nm 820 nm 1550 nm 940 nm 650 nm
ولتاژ بایاس < 15 V < 15 V < 10 V < 10 V < 5 V
سطح ورودی ∅ 1 mm ∅ 1 mm 0 0 30 mm × 480 mm
جریان تاریک (نوعی) < 80 pA < 80 pA < 4 nA < 0 nA < 80 pA
زمان افت (نوعی) < 0 ns < 0 ns < 0 ns < 0 ns < 1 us
زمان خیزش (نوعی) < 0 ns < 0 ns < 0 ns < 0 ns < 1 us
ظرفیت خازنی اتصال ∼ 5 pF (ƒ=1 MHz) ∼ 5 pF (ƒ=1 MHz) ∼ 1 pF (ƒ=1 MHz) ∼ 5 pF (ƒ=1 MHz) -
توان معادل نویز (نوعی) 1 × 10-14 W/√Hz 1 × 10-14 W/√Hz 30 × 100 W/√Hz 30 × 100 W/√Hz -
اتصال حسگر BNC BNC BNC BNC DB15
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C
ابعاد 35 mm × 35 mm × 6 mm 35 mm × 35 mm × 6 mm 35 mm × 35 mm × 6 mm 35 mm × 35 mm × 6 mm 580 mm × 115 mm × 39 mm
وزن < 200 gr < 200 gr < 200 gr < 200 gr < 5000 gr
مقایسه