توان‌سنج‌های گرمایی

محصولات | ویژگی‌های لیزر | سنجش توان لیزر | توان‌سنج‌های گرمایی


توان‌سنج‌های گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی برای اندازه‌گیری توان اپتیکی منابع لیزری با توان تابشی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. سطح جاذب این حسگر نسبت مشخصی از پرتو تابشی را جذب و به گرما تبدیل می‌کند. با توجه به اینکه اساس عملکرد این حسگر اندازه‌گیری شار گرمایی است، لازم است شرایط دما و جریان هوای محیط مطابق با شرایط ذکرشده در دفترچه راهنما باشد. از این حسگرها می‌توان برای اندازه‌گیری توان منابع نوری در طیف وسیعی از طول موج‌ها استفاده نمود.

ویژگی‌ها


  • قابلیت انتخاب رنج توان از بین سه حالت
  • اتصال مستقیم به مالتی‌متر بوسیله کابل مخصوص
  • اندازه گیری توان منابع نوری همدوس و ناهمدوس
  • اندازه گیری توان منابع نوری پیوسته و پالسی
  • امکان حذف توان تابشی پس زمینه

کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PMB-201

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی - مدل آداپتوردار توقف تولید

PMB-203

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PMB-221

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMB-222

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

PMB-231

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PMB-232

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PMB-421

مجوعه توان‌سنج گرمایی 300 وات | آب‌خنک برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMB-430

مجوعه توان‌سنج گرمایی 3000 وات برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMB-431

مجوعه توان‌سنج گرمایی 5000 وات برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

معرفی


کالیبراسیون


این دستگاه با متدهای بسیار پیشرفته روز کالیبره شده و کارکردی مشابه نمونه‌های خارجی دارد.

امکان کالیبراسیون داخلی و بی‌نیازی از صرف هزینه‌های بالا در مدت زمان گارانتی و همچنین تضمین خدمات پس‌ازفروش از ویژگی‌های این توان‌سنج است.

تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-211
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-231
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-221
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-221
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-231
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-232
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-421
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-430
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-431
نوع حسگر گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی
بازه طول‌موج 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm
بازه توان 0 W ∼ 10 W 1 W ∼ 1000 W 1 W ∼ 100 W 1 W ∼ 100 W 1 W ∼ 1000 W 1 W ∼ 1000 W 1 W ∼ 300 W 10 W ∼ 3000 W 10 W ∼ 5000 W
دریچه ورودی ∅ 15 mm - ∅ 30 mm ∅ 30 mm - - ∅ 40 mm ∅ 42 mm ∅ 42 mm
تفکیک‌پذیری 0 W 1 W 0 W 0 W 1 W 1 W 0 W 1 W 1 W
عدم قطعیت اندازه‌گیری ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 5% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 5% [0 µm ∼ 20 µm] ± 5% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm]
پاسخ خطی 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
سیستم خنک‌سازی هواخنک آب‌خنک هواخنک هواخنک آب‌خنک آب‌خنک آب‌خنک آب‌خنک آب‌خنک
اتصال حسگر DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB15 DB15 DB9
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 25 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 5 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 25 °C 20 °C ∼ 30 °C
پایه اتصال میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6
ابعاد 50 mm × 50 mm × 41 mm 127 mm × 127 mm × 23 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 127 mm × 127 mm × 23 mm 150 mm × 150 mm × 60 mm 175 mm × 175 mm × 50 mm 175 mm × 175 mm × 50 mm 175 mm × 175 mm × 50 mm
وزن < 250 gr < 950 gr < 400 gr < 400 gr < 950 gr < 0 kg < 2500 gr < 4 kg < 5 kg
خطای اندازه‌گیری ± 10 % - - - - - ± 5 % ± 5 % ± 5 %
زمان پاسخدهی (نوعی) 5 - - - - - 5 s 8 s 5 s
ویژگی‌ها کنسول توان‌سنج
PMC-201
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-211
کنسول توان‌سنج
PMC-231
کنسول توان‌سنج
PMC-202
کنسول توان‌سنج
PMC-231
کنسول توان‌سنج
PMC-231
کنسول توان‌سنج
PMC-401
کنسول توان‌سنج
PMC-401
کنسول توان‌سنج
PMC-401
بازه طول‌موج 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm - - -
بازه توان 0 W ∼ 10 W 0 W ∼ 10 W 100 mW ∼ 1000 W 1 W ∼ 100 W 100 mW ∼ 1000 W 100 mW ∼ 1000 W - - -
تفکیک‌پذیری 0 W 0 W - 0 W - - - - -
جریان ورودی (نوعی) 300 mA - 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 500 mA 500 mA 500 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 15 V - 15 V 15 V 15 V 15 V 5 V 5 V 5 V
منابع نوری قابل استفاده CW , QCW , Pulsed - CW , QCW , Pulsed CW , QCW , Pulsed CW , QCW , Pulsed CW , QCW , Pulsed - - -
خروجی نمایشگر BNC - BNC BNC BNC BNC USB-2 Type-B USB-2 Type-B USB-2 Type-B
نوع نمایشگر سون سگمنت (2000 تایی) - سون سگمنت (2000 تایی) سون سگمنت (2000 تایی) سون سگمنت (2000 تایی) سون سگمنت (2000 تایی) سون سگمنت هشت رقمی سون سگمنت هشت رقمی سون سگمنت هشت رقمی
اتصال حسگر DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB15 DB15 DB15
ابعاد 180 mm × 165 mm × 70 mm 50 mm × 50 mm × 41 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm
وزن < 1000 gr < 250 gr < 1000 gr < 1000 gr < 1000 gr < 1000 gr < 500 gr < 500 gr < 500 gr
مقایسه