لنز ۱ اینچی

محصولات | المان‌های اپتیکی | لنز ۱ اینچی


لنز ۱ اینچی

لنزهای اپتیکی نیاز اولیه تمامی آزمایشگاه های نوری و لیزری است. لنزها ارائه شده توسط آشا، در تنوع بالا و به همراه نگهدارنده ثابت یا کینماتیک بوده و با دو کیفیت اقتصادی و حرفه ای به پژوهشگران کشور پیشکش می شود.

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی