اپتومکانیک

محصولات | المان‌های اپتیکی | اپتومکانیک


اپتومکانیک

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

KFCM-101

نگهدارنده‌ی کانکتور فیبر نوری FC برگه مشخصات فنی موجود در انبار

KM-101

نگهدارنده‌ی کینماتیک با پیچ دقیق (دو درجه آزادی) برگه مشخصات فنی موجود در انبار

AB-6030-15

میزچه اپتیکی 60×30 سانتی متر برگه مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها نگهدارنده‌ی کانکتور فیبر نوری FC
KFCM-101
نگهدارنده‌ی کینماتیک با پیچ دقیق (دو درجه آزادی)
KM-101
میزچه اپتیکی 60×30 سانتی متر
AB-6030-15
ابعاد 47 mm × 47 mm × 9 48 mm × 48 mm × 44 600 mm × 300 mm × 15 mm
جنس Anodized Aluminium Anodized Aluminium Anodized Aluminium
نوع کانکتور FC - -
مقایسه