آینه‌های اپتیکی تخت

محصولات | المان‌های اپتیکی | آینه‌های اپتیکی تخت


آینه‌های اپتیکی تخت

آینه‌های تخت اپتکی در دو سایز متفاوت مناسب برای محدوده‌ی طیف مرئی به همراه نگهدارنده ثابت جهت استفاده در چیدمان‌های نوری آموزشی و پژوهشی عرضه می گردد. توجه شود که اطلاعات مندرج براساس سنجش انجام شده برای یک نمونه می‌باشد. لذا این اعداد ممکن است برای سایر نمونه‌ها، مقداری متفاوت باشد. سنجش درصد بازتاب در طول‌موج های مختلف 405، 450، 532، 660، 780 و 808 نانومتری به درخواست مشتری در قبال پرداخت هزینه قابل اجرا است.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BM-1010

آینه تخت مربعی 10x۱۰ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

BM-2230

آینه تخت مربعی ۲۲x۳۰ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها آینه تخت مربعی 10x۱۰
BM-1010
آینه تخت مربعی ۲۲x۳۰
BM-2230
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 800 nm 400 nm ∼ 800 nm
لایه‌نشانی BroadbandCoating BroadbandCoating
ابعاد 10 mm × 10 mm × 1 mm 22 mm × 30 mm × 1 mm
ضخامت 1 mm 1 mm
ضریب بازتاب 90 % -
مقایسه