پایدارساز لیزر

محصولات | لیزرها | پایدارساز لیزر


پایدارساز لیزر

برای بهره‌مندی از کاربردهای باریکه لیزر، شرایط محیطی و بخصوص شرایط دمایی و جریانی این منبع نوری ارزشمند، می‌بایست مهیا شود. پایدارساز لیزر دیودی تمامی شرایط محیطی لیزر را با دقت بالا و امکان کوک‌پذیری فراهم می‌سازد.

ویژگی‌ها


  • امکان راه‌اندازی لیزر در شرایط دمایی متنوع
  • گرمابری بهینه‌سازی شده
  • سرعت بالا در پایدارسازی لیزر
  • سهولت و دقت بالای کارکرد
  • امکان استفاده به شکل مستقل یا به عنوان منبع پمپاژ انرژی در لیزرهای دیگر

کاربردها


  • ساخت لیزرهای پزشکی
  • ساخت لیزرهای حالت جامد
  • دستگاه‌های حکاکی و برش صنعتی
  • چینش‌های آزمایشگاهی پیشرفته
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LDS-201

پایدارساز لیزر دیودی توقف تولید

LDS-202

پایدارساز لیزر دیودی توقف تولید

LDS-203

پایدارساز لیزر دیودی توقف تولید

LDS-204

پایدارساز لیزر دیودی موجود در انبار

LDS-205

پایدارساز لیزر دیودی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها پایدارساز لیزر دیودی
LDS-201
پایدارساز لیزر دیودی
LDS-202
پایدارساز لیزر دیودی
LDS-203
پایدارساز لیزر دیودی
LDS-204
پایدارساز لیزر دیودی
LDS-205
کمینه دبی مورد نیاز 5 Liter/s 5 Liter/s 5 Liter/s 5 Liter/s -
سیستم خنک‌سازی هواخنک هواخنک هواخنک هواخنک هواخنک
اتصال حسگر DB15 DB15 DB15 DB15 DB15
محدوده دمایی کارکرد 5 °C ∼ 25 °C 5 °C ∼ 25 °C 19 °C ∼ 22 °C 19 °C ∼ 22 °C 10 °C ∼ 25 °C
پایه اتصال میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6
ابعاد 70 mm × 70 mm × 49 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm
وزن < 400 gr < 400 gr < 500 gr < 500 gr < 500 gr
انتخاب‌های موجود LD-405-50
LD-450-1000
LD-520-20
LD-638-100
LD-638-400
LD-780-50
LD-658-50
LD-808-500
LD-808-1000-FAC
LD-850-1000
LD-980-50
LD-1470-1000
L405P150
L450P1600MM
PL520
L638P200
HL6544FM
L808P1000MM
L850P200
LD-808-500
LD-638-400
LD-780-50
LD-658-50
LD-450-1000
LD-405-50
LD-1470-1000
LD-638-100
LD-850-1000
LD-980-50
LD-638-100
LD-808-1000-FAC
L405P150
L450P1600MM
PL520
L638P200
HL6544FM
L808P1000MM
L850P200
- LD-808-1000-FAC
LD-980-500
LD-1064-500
LD-1470-1000
LD-405-50
LD-450-1000
LD-520-20
LD-638-100
LD-638-400
LD-658-50
LD-780-50
LD-808-500
LD-850-200
LD-940-500
LD-980-50
LD-1470-2000
مقایسه