پایدارساز لیزر دیودی

محصولات | لیزرها | پایدارساز لیزر | پایدارساز لیزر دیودی (LDS-201)


مدل: LDS-201
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: توقف تولید! نسخه جدید: LDS202

مقایسه

برای بهره‌مندی از کاربردهای باریکه لیزر، شرایط محیطی و بخصوص شرایط دمایی و جریانی این منبع نوری ارزشمند، می‌بایست مهیا شود.

پایدارساز لیزر دیودی تمامی شرایط محیطی لیزر را با دقت بالا و امکان کوک‌پذیری فراهم می‌سازد.انتخاب‌های موجود:

Laser Diode Stabilizer | Isometric View
Laser Diode Stabilizer | Front View Laser Diode Stabilizer | Back View Laser Diode Stabilizer | Isometric View Laser Diode Stabilizer | Back View

ویژگی‌ها


  • امکان راه‌اندازی لیزر در شرایط دمایی متنوع
  • گرمابری بهینه‌سازی شده
  • سرعت بالا در پایدارسازی لیزر
  • سهولت و دقت بالای کارکرد
  • امکان استفاده به شکل مستقل یا به عنوان منبع پمپاژ انرژی در لیزرهای دیگر

کاربردها


  • ساخت لیزرهای پزشکی
  • ساخت لیزرهای حالت جامد
  • دستگاه‌های حکاکی و برش صنعتی
  • چینش‌های آزمایشگاهی پیشرفته
کمینه دبی مورد نیاز 5 Liter/s
سیستم خنک‌سازی هواخنک
اتصال حسگر DB15
محدوده دمایی کارکرد 5 °C ∼ 25 °C
پایه اتصال میله M6
ابعاد 70 mm × 70 mm × 49 mm
وزن < 400 gr
انتخاب‌های موجود LD-405-50
LD-450-1000
LD-520-20
LD-638-100
LD-638-400
LD-780-50
LD-658-50
LD-808-500
LD-808-1000-FAC
LD-850-1000
LD-980-50
LD-1470-1000
L405P150
L450P1600MM
PL520
L638P200
HL6544FM
L808P1000MM
L850P200
طول موج مرکزی 405 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 135 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 40 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه 5 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 450 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 0 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 0 A
توان خروجی (بیشینه) 0 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 23 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-56
طول موج مرکزی 520 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 200 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 1 V
جریان آستانه ∼ 40 mA
توان خروجی (بیشینه) 80 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 2 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 4 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 60 °C
پکیج TO-38
طول موج مرکزی 638 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 330 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 130 mA
توان خروجی (بیشینه) 300 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 7 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 35 °
دمای بهینه -5 °C ∼ 45 °C
پکیج TO-Can
طول موج مرکزی 638 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 820 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 1 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 700 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 9 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 35 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-56
طول موج مرکزی 780 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 100 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 30 mA
توان خروجی (بیشینه) 80 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 8 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 17 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 60 °C
پکیج TO-56
طول موج مرکزی 660 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 140 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 60 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 17 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 808 nm ±4 nm
جریان ورودی (نوعی) 135 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 12 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 808 nm ±4 nm
جریان ورودی (نوعی) 0 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
لنز موازی کننده محور تند
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 850 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 1300 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 7 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 43 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 50 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 980 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 75 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 12 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 13 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 30 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 1470 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 3 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 400 mA
توان خروجی (بیشینه) 1 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 70 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 35 °C
پکیج C-Mount
طول موج مرکزی 405 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 138 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 39 mA
توان خروجی (بیشینه) 150 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه 0 °C ∼ 90 °C
طول موج مرکزی 450 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 1200 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 1600 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 23 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 85 °C
طول موج مرکزی 520 nm ±2 nm
جریان ورودی (نوعی) 150 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 7 V
جریان آستانه ∼ 45 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 22 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 60 °C
طول موج مرکزی 638 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 280 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 75 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 14 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 8 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
طول موج مرکزی 660 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 115 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 60 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 17 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 75 °C
طول موج مرکزی 808 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 1100 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 30 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
طول موج مرکزی 850 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 225 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 50 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 17 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 60 °C
طول موج مرکزی 405 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 135 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 40 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه 5 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 450 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 0 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 0 A
توان خروجی (بیشینه) 0 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 23 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-56
طول موج مرکزی 520 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 200 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 1 V
جریان آستانه ∼ 40 mA
توان خروجی (بیشینه) 80 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 2 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 4 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 60 °C
پکیج TO-38
طول موج مرکزی 638 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 330 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 130 mA
توان خروجی (بیشینه) 300 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 7 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 35 °
دمای بهینه -5 °C ∼ 45 °C
پکیج TO-Can
طول موج مرکزی 638 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 820 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 1 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 700 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 9 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 35 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-56
طول موج مرکزی 780 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 100 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 30 mA
توان خروجی (بیشینه) 80 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 8 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 17 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 60 °C
پکیج TO-56
طول موج مرکزی 660 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 140 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 60 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 17 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 808 nm ±4 nm
جریان ورودی (نوعی) 135 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 12 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 808 nm ±4 nm
جریان ورودی (نوعی) 0 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
لنز موازی کننده محور تند
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 850 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 1300 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 7 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 43 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 50 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 980 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 75 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 12 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 13 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 30 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 1470 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 3 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 400 mA
توان خروجی (بیشینه) 1 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 70 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 35 °C
پکیج C-Mount
طول موج مرکزی 405 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 138 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 39 mA
توان خروجی (بیشینه) 150 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه 0 °C ∼ 90 °C
طول موج مرکزی 450 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 1200 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
توان خروجی (بیشینه) 1600 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 23 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 85 °C
طول موج مرکزی 520 nm ±2 nm
جریان ورودی (نوعی) 150 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 7 V
جریان آستانه ∼ 45 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 22 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 60 °C
طول موج مرکزی 638 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 280 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 75 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 14 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 8 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
طول موج مرکزی 660 nm ±6 nm
جریان ورودی (نوعی) 115 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 60 mA
توان خروجی (بیشینه) 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 17 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 75 °C
طول موج مرکزی 808 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 1100 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 30 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
طول موج مرکزی 850 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 225 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 50 mA
توان خروجی (بیشینه) 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 17 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 60 °C

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی