فیلتر بازتابی توزیع خنثی

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیلتر بازتابی توزیع خنثی


فیلتر بازتابی توزیع خنثی

مجموعه فیلتر بازتابی توزیع خنثی به همراه نگهدارنده ثابت مگنتی یا کینماتیک با درصد عبورهای مختلف جهت استفاده در چیدمان‌های نوری آموزشی و پژوهشی عرضه می گردد. این مجموعه قادر است نور مرئی را از طریق بازتاب و نه جذب کاهش دهد. چگالی نوری طبق رابطه‌ی فیلترهای توزیع خنثی محاسبه می‌شود: OD=log (1/T). چگالی نوری بیشتر به معنی درصد عبور کمتر است. توجه شود که اطلاعات مندرج براساس سنجش انجام شده برای یک نمونه می‌باشد. لذا این اعداد ممکن است برای سایر نمونه‌ها، مقداری متفاوت باشد. سنجش درصد عبور و بازتاب در طول‌موج‌های مختلف 405، 450، 532، 660، 780 و 808 نانومتری به درخواست مشتری در قبال پرداخت هزینه قابل اجرا است.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BM101-1010

فیلتر بازتابی ۱٪ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

BM301-1010

فیلتر بازتابی ۳٪ برگه مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها فیلتر بازتابی ۱٪
BM101-1010
فیلتر بازتابی ۳٪
BM301-1010
لایه‌نشانی BroadbandCoating BroadbandCoating
ابعاد 10 mm × 10 mm × 1 mm 10 mm × 10 mm × 1 mm
سطح مؤثر 9 mm × 9 mm 9 mm × 9 mm
ضخامت 1 mm 1 mm
مقایسه