آینه‌های دوفامی

محصولات | المان‌های اپتیکی | آینه‌های دوفامی


آینه‌های دوفامی

آینه‌های دوفامی با یک سطح لایه‌نشانی شده به همراه نگهدارنده ثابت جهت استفاده در چیدمان‌های نوری آموزشی و پژوهشی عرضه می گردد. این آینه‌ها که عملکردی مشابه باریکه شکن ها دارند قادر به بازتاب/عبور پرتوهایی کوچکتر/ بزرگتر از یک طول‌موج مشخص هستند. از این آینه ها می‌توان برای مثال در تولید لیزر RGB استفاده کرد. از دیگر کاربردهای این المان می‌توان به تفکیک پرتوی پمپ و هارمونیک تولید شده در لیزرها اشاره کرد. توجه شود که اطلاعات مندرج براساس سنجش انجام شده برای یک نمونه می‌باشد. لذا این اعداد ممکن است برای سایر نمونه‌ها، مقداری متفاوت باشد. سنجش درصد عبور و بازتاب در طول‌موج‌های مختلف 405، 450، 532، 660، 780 و 808 نانومتری به درخواست مشتری در قبال پرداخت هزینه قابل اجرا است.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

DML-1520-500

آینه دوفامی محدوده 500nm برگه مشخصات فنی موجود در انبار

DMS-1520-600

آینه دوفامی محدوده ۶00nm برگه مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها آینه دوفامی محدوده 500nm
DML-1520-500
آینه دوفامی محدوده ۶00nm
DMS-1520-600
ابعاد 15 mm × 20 mm × 1 mm 15 mm × 20 mm × 1 mm
سطح مؤثر 13 mm × 19 mm 13 mm × 19 mm
ضخامت 1 mm 1 mm
ضریب عبور 80 % [400 nm ~ 532 nm @ 45°] 90 % [520 nm ~ 660 nm @ 45°]
ضریب بازتاب 99 % [630 nm ~ 660 nm @ 45°] 99 % [400 nm ~ 470 nm @ 45°]
مقایسه