حسگرهای بایاس نشده

محصولات | ویژگی‌های لیزر | حسگرهای نوری | حسگرهای بایاس نشده


حسگرهای بایاس نشده

برای سنجش منابع نوری، حسگرهای نوری نیمه‌هادی گزینه بسیار مناسبی به‌شمار می‌روند. حسگر‌های نوری نمایه پرتو آشا قادر به آشکارسازی نور در محدوده‌ی UV تا IR هستند. مهم‌ترین ویژگی این حسگرها، رفتار خطی در محدوده تابشی نانووات الی میلی‌وات است. این حسگرها با توجه به ویژگی‌های منابع نوری همچون توان، طول موج و پهنای پالس بهینه شده‌اند تا پاسخگوی طیف وسیعی از نیازها باشند. محصولات این بخش، متناسب با کاربرد مورد نظر قابلیت اتصال به فیلتر‌های کاهنده‌ی C-Mount را نیز دارند و بخش عظیمی از کاربردها در محدوده توانی پیکووات الی وات را پوشش می‌دهند. برای انتخاب محصول مناسب، پیشنهاد می‌شود سطح حساس و محدوده تابشی مورد نیاز خود را در اولویت بررسی قرار دهید.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LPD10

آشکارساز پهن سطح مشخصات فنی موجود در انبار

LPD6

آشکارساز پهن سطح برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

TPD3

آشکارساز ریز سطح برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

FPD1

آشکارساز سریع برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

UPD06

آشکارساز فوق سریع برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

MTPD1346D-100

آشکارساز فوق سریع برگه اطلاعات فنی اتمام موجودی

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها آشکارساز پهن سطح
LPD10
آشکارساز پهن سطح
LPD6
آشکارساز ریز سطح
TPD3
آشکارساز سریع
FPD1
آشکارساز فوق سریع
UPD06
آشکارساز فوق سریع
MTPD1346D-100
نوع حسگر فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی -
بازه طول‌موج 320 nm ∼ 1000 nm 340 nm ∼ 1000 nm 430 nm ∼ 1100 nm 350 nm ∼ 1100 nm 400 nm ∼ 1050 nm 600 nm ∼ 1750 nm
سطح حساس 10 mm × 10 mm 6 mm × 6 mm mm0 mm 1 mm × 1 mm mm0 mm 1 mm × 1 mm
بیشینه حساسیت 700 nm 720 nm 900 nm 850 nm 820 nm -
ولتاژ بایاس < 25 V < 5 V < 60 V < 20 V < 15 V < 3 V
سطح ورودی ∅ 9 mm ∅ 5 mm ∅ 3 mm ∅ 5 mm 0 -
جریان تاریک (نوعی) < 0 µA < 20 pA < 30 nA < 5 nA < 80 pA < 2 uA
زمان افت (نوعی) < 7 µs < 2 µs < 100 ns < 12 ns < 0 ns -
زمان خیزش (نوعی) < 7 µs < 2 µs < 100 ns < 12 ns < 0 ns -
ظرفیت خازنی اتصال ∼ 4 nF (ƒ=10 kHz) ∼ 950 pF (ƒ=10 kHz) ∼ 70 pF (ƒ=1 MHz) ∼ 11 pF (ƒ=1 MHz) ∼ 5 pF (ƒ=1 MHz) ∼ 60 pF (ƒ=10 Hz)
توان معادل نویز (نوعی) 20000000000000 × 100 W/√Hz 5 × 10-15 W/√Hz 5 × 10-14 W/√Hz 60000000000000 × 100 W/√Hz 1 × 10-14 W/√Hz -
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C -40 °C ∼ 85 °C
مقایسه