آشکارساز سریع

محصولات | ویژگی‌های لیزر | حسگرهای نوری | حسگرهای بایاس نشده | آشکارساز سریع (FPD1)


مدل: FPD1
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: طبق سفارش

مقایسه

حسگر نیمه‌هادی FPD1 با مساحت 1 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول 850 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

این حسگر با زمان خیزش و افت 12 نانوثانیه، توان تحمل ولتاژ بایاس تا 20 ولت و جریان تاریك 5 نانوآمپر می‌تواند بخش قابل توجهی از پرتو لیزرهای پالسی و پیوسته را آشكارسازی كند.FPD1 - Fast Photo Detector
FPD1 - Fast Photo Detector

ویژگی‌ها


کاربردها


نوع حسگر فوتودیود سیلیکونی
بازه طول‌موج 350 nm ∼ 1100 nm
سطح حساس 1 mm × 1 mm
بیشینه حساسیت 850 nm
ولتاژ بایاس < 20 V
سطح ورودی ∅ 5 mm
جریان تاریک (نوعی) < 5 nA
زمان افت (نوعی) < 12 ns
زمان خیزش (نوعی) < 12 ns
ظرفیت خازنی اتصال ∼ 11 pF (ƒ=1 MHz)
توان معادل نویز (نوعی) 60000000000000 × 100 W/√Hz
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 30 °C

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی