آشکارساز فوق سریع

محصولات | ویژگی‌های لیزر | حسگرهای نوری | حسگرهای بایاس نشده | آشکارساز فوق سریع (SM1PD1B)


مدل: SM1PD1B
سازنده: تورلبز
وضعیت: وارداتی

مقایسهThorlabs SM1PD1B - Fast Photo Detector

ویژگی‌ها


کاربردها


نوع حسگر فوتودیود سیلیکونی
بازه طول‌موج 350 nm ∼ 1100 nm
سطح حساس 10 mm × 10 mm
بیشینه حساسیت 970 nm
ولتاژ بایاس < 25 V
سطح ورودی ∅ 9 mm
جریان تاریک (نوعی) < 600 nA
زمان افت (نوعی) < 65 ns
زمان خیزش (نوعی) < 65 ns
ظرفیت خازنی اتصال ∼ 375 pF (ƒ=5 v)
توان معادل نویز (نوعی) 33222591362 × 100 W/√Hz
محدوده دمایی کارکرد -10 °C ∼ 60 °C

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی