دانش نامه


جریان تاریک

جریان تاریک، یک جریان نشتی در زمانی است که ولتاژ بایاس به یک فوتودیود اعمال می‌شود. به بیان دقیق‌تر اگر نوری در کار نباشد، تنها جریان نشتی کوچکی که ناشی از انرژی گرمایی است از مدار دیود می‌گذرد که به آن‌ جریان تاریک گفته می‌شود و در ردهٔ نانوآمپر است. در حالت فوتوکانداکتیو (اتصال کوتاه)، تمایل به افزایش جریان تاریک وجود دارد که به‌طور مستقیم با دما تغییر می‌کند. جریان تاریک تقریبا با هر 10 درجه سانتی‌گراد افزایش دما، دوبرابر شده و مقاومت شانت نیز در ازای هر 6 درجه سانتیگراد افزایش، دوبرابر می‌شود. بدیهی است که اعمال یک بایاس بالاتر، ظرفیت خازنی را کاهش و در عوض میزان جریان تاریک حاضر را افزایش خواهد داد.

جریان تاریک متاثر از ساختار فوتودیود و سایز بخش فعال می‌باشد. به‌طور کلی حسگرهای سیلکونی در مقایسه با حسگرهای ژرمانیوم که جریان‌ تاریک بالایی دارند، جریان تاریک پایینی را تولید می‌کنند. جدول زیر لیست چندین ماده فوتودیود و جریان‌های تاریک مرتبط، سرعت و حساسیت آن‌ها را در بازه طول موجی مخصوص به خود نشان می‌دهد.

Dark current, speed and spectral range of photodiode based on its material.

Dark current, speed and spectral range of photodiode based on its material.


منابع: