فیلتر بازتابی ۱٪

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیلتر بازتابی توزیع خنثی | فیلتر بازتابی ۱٪ (BM101-1010)


BM-101-1010 | Front View
BM-101-1010 | Back View BM-101-1010 | Isometric View BM-101-1010

ویژگی‌ها


کاربردها


لایه‌نشانی BroadbandCoating
ابعاد 10 mm × 10 mm × 1 mm
سطح مؤثر 9 mm × 9 mm
ضخامت 1 mm

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی