پایدارساز لیزر دیودی

محصولات | لیزرها | پایدارساز لیزر | پایدارساز لیزر دیودی (LDS-204)


مدل: LDS-204
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

مقایسه

برای بهره‌مندی از کاربردهای باریکه لیزر، شرایط محیطی و بخصوص شرایط دمایی و جریانی این منبع نوری ارزشمند، می‌بایست مهیا شود.

پایدارساز لیزر دیودی تمامی شرایط محیطی لیزر را با دقت بالا و امکان کوک‌پذیری فراهم می‌سازد.انتخاب‌های موجود:

LDS204 | Isometric View
LDS-204 | Back View

ویژگی‌ها


  • امکان راه‌اندازی لیزر در شرایط دمایی متنوع
  • گرمابری بهینه‌سازی شده
  • سرعت بالا در پایدارسازی لیزر
  • سهولت و دقت بالای کارکرد
  • امکان استفاده به شکل مستقل یا به عنوان منبع پمپاژ انرژی در لیزرهای دیگر

کاربردها


  • ساخت لیزرهای پزشکی
  • ساخت لیزرهای حالت جامد
  • دستگاه‌های حکاکی و برش صنعتی
  • چینش‌های آزمایشگاهی پیشرفته
کمینه دبی مورد نیاز 5 Liter/s
ظرفیت گرمایی خنک‌سازی 5
سیستم خنک‌سازی هواخنک
اتصال حسگر DB15
محدوده دمایی کارکرد 19 °C ∼ 22 °C
پایه اتصال میله M6
ابعاد 70 mm × 70 mm × 49 mm
وزن < 500 gr
انتخاب‌های موجود LD-808-1000-FAC
LD-980-500
LD-1064-500
LD-1470-1000
طول موج مرکزی 808 nm ±4 nm
جریان ورودی (نوعی) 0 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
لنز موازی کننده محور تند
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 980 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 1000 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 180 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 1064 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 1000 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 180 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 1470 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 3 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 400 mA
توان خروجی (بیشینه) 1 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 70 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 35 °C
پکیج C-Mount
طول موج مرکزی 808 nm ±4 nm
جریان ورودی (نوعی) 0 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
لنز موازی کننده محور تند
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 980 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 1000 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 180 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 1064 nm ±5 nm
جریان ورودی (نوعی) 1000 mA
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 180 mA
توان خروجی (بیشینه) 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 0 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 0 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 1470 nm ±10 nm
جریان ورودی (نوعی) 3 A
ولتاژ ورودی (نوعی) 0 V
جریان آستانه ∼ 400 mA
توان خروجی (بیشینه) 1 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 70 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 35 °C
پکیج C-Mount

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی