المان‌های اپتیکی

محصولات | المان‌های اپتیکی


المان‌های اپتیکی

عدسی‌ها، منشورها، آینه‌ها، فیلترهای کاهنده‌ی نوریِ جذبی، بازتابی یا میان‌گذر و روزنه‌های میکرونی (pin hole) همواره بخش جدایی ناپذیر چیدمان‌های اپتیکی هستند. با توجه به ویژگی‌های موردنیاز مانند بازه‌ی طول موجی، بیشینه توان پرتو، درصد تضعیف یا بازتاب و غیره، نمایه پرتو آشا طیف گسترده‌ای از المان‌ها اپتیکی را در اختیار شما قرار می‌دهد. فیلتر‌های کاهنده‌ی نوری آشا، بگونه‌ای طراحی شده‌اند تا علاوه‌بر امکان نگهداری بوسیله‌ی نگه‌دارنده‌های رایج، قابلیت نصب روی سایر محصولات این شرکت را نیز داشته باشند.

فیلتر توزیع طبیعی

فیلتر توزیع طبیعی

فیلتر خنثی یا ND-Filter نوعی از فیلترهای اپتیکی است که در طیف مرئی به صورت یکنواخت شدت نور را تضعیف می‌کند.