باریکه‌شکن ۲۰x۱۵

محصولات | المان‌های اپتیکی | باریکه‌شکن‌ها | باریکه‌شکن ۲۰x۱۵ (BS-2015)


مدل: BS-2015
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

مقایسه

باریکه‌شکن دوسطح لایه نشانی شده (یک سطح دارای لایه‌نشانی ضدبازتاب است) به همراه نگهدارنده ثابت جهت استفاده در چیدمان‌های نوری آموزشی و پژوهشی عرضه می گردد. باریکه شکن‌ها قادر به تقسیم پرتو به نسبت‌های مشخص می‌باشند و کاربردهای زیادی در چیدمان‌های نوری دارند. توجه شود که اطلاعات مندرج براساس سنجش انجام شده برای یک نمونه می‌باشد. لذا این اعداد ممکن است برای سایر نمونه‌ها، مقداری متفاوت باشد. سنجش درصد عبور و بازتاب در طول‌موج های مختلف 405، 450، 532، 660، 780 و 808 نانومتری به درخواست مشتری در قبال پرداخت هزینه قابل اجرا است.
ویژگی‌ها


کاربردها


بازه طول‌موج 400 nm ∼ 700 nm
ابعاد 20 mm × 15 mm × 1 mm
سطح مؤثر 19 mm × 13 mm
ضخامت 1 mm
نسبت تقسیم 45:55 ± 2% [532 nm @ 45°]

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی