فیلتر عبوری رنگی

محصولات | المان‌های اپتیکی | فیلتر میان‌گذر | فیلتر عبوری رنگی (BP-OF)


مدل: BP-OF
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

مقایسهBand-Pas Optical Filter

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی