نمایه سنجی لیزر

محصولات | ویژگی‌های لیزر | نمایه سنجی لیزر


نمایه سنجی لیزر

دستگاه نمایه‌سنج (پروفایل‌متر) یک وسیله اندازه‌گیری با دقت بالا برای بررسی توزیعِ شدت منابع نوری نسبت به مکان، طراحی و تولید شده است. هنگامی که این حسگر در راستای انتشار منبع نور قرار می‌گیرد، شدت پرتو تابشی در نقاط مختلف سطح حسگر اندازه‌گیری می‌شود. درصورتی‌که دستگاه نمایه‌سنج روی یک جابجاگر در راستای انتشار پرتو جابجا شود، با تحلیل داده‌های حسگر می‌توان کیفیت پرتو تابشی را اندازه‌گیری نمود.

ویژگی‌ها


  • امکان تنظیم زمان نورگیری (Integration Time)
  • امکان تنظیم ضریب تقویت (Gain)
  • امکان انتخاب نگاشت رنگی (Color Map)
  • تشخیص خودکار مرکز، ابعاد پرتو و برازش گوسی
  • اندازه‌گیری قطر پرتو

کاربردها


  • بررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری (M²-Factor)
  • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
  • نمایش تأثیر المان‌های اپتیکی بر باریکه لیزر
  • اندازه‌گیری زاویه واگرایی یا همگرایی باریکه لیزر
  • اندازه‌گیری دقیق جابجایی پرتو
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

BP-101

نمایه‌سنج دوبعدی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

BP-102

نمایه‌سنج دوبعدی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

BP-102T

نمایه‌سنج دوبعدی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

BP-103

نمایه‌سنج دوبعدی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

BP-104

نمایه‌سنج دوبعدی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

BP-105

نمایه‌سنج دوبعدی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

BP-106

نمایه‌سنج دوبعدی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

LBP-302

نمایه‌سنج یک‌بعدی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

BPC-101

نمایه‌سنج یک‌بعدی برگه اطلاعات فنی اتمام موجودی

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها نمایه‌سنج دوبعدی
BP-101
نمایه‌سنج دوبعدی
BP-102
نمایه‌سنج دوبعدی
BP-102T
نمایه‌سنج دوبعدی
BP-103
نمایه‌سنج دوبعدی
BP-104
نمایه‌سنج دوبعدی
BP-105
نمایه‌سنج دوبعدی
BP-106
نمایه‌سنج یک‌بعدی
LBP-302
نمایه‌سنج یک‌بعدی
BPC-101
نوع حسگر CMOS CCD CCD CCD CMOS CMOS CMOS - -
حالت سنسور رنگی تک‌رنگ تک‌رنگ تک‌رنگ رنگی رنگی رنگی - -
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 1000 nm 400 nm ∼ 1070 nm 400 nm ∼ 1000 nm 1000 nm ∼ 400 nm
بازه توان 0 mW ∼ 200 mW 0 mW ∼ 200 mW 0 mW ∼ 200 mW 0 mW ∼ 200 mW 0 mW ∼ 200 mW 0 mW ∼ 200 mW 0 mW ∼ 200 mW - -
سطح حساس mm0 mm mm0 mm mm0 mm mm0 mm mm0 mm mm0 mm mm0 mm mm85 μm 0 mm × 12 μm
ابعاد پیکسل 1 μm × 1 μm μm0 μm μm0 μm μm0 μm 1 μm × 1 μm 1 μm × 1 μm 1 μm × 1 μm 85 μm × 77 μm 12 μm × 11 μm
دقت اندازه‌گیری هر پیکسل 8 bits 12 bits 12 bits 8 bits 8 bits 8 bits 12 bits 8 bits -
تفکیک‌پذیری 2592 × 1944 1360 × 1040 1360 × 1040 1280 px × 1024 px 2592 × 1944 2048 px × 1536 px 2592 px × 2048 px - -
نرخ تصویربرداری ≤ 4 fps ≤ 21 fps ≤ 21 fps ≤ 20 fps ≤ 4 fps ≤ 10 fps ≤ 60 fps - -
بهره ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 ×0 - -
تریگر خارجی - - - -
منابع نوری قابل استفاده CW CW CW , QCW , Pulsed CW CW CW CW - -
فیلتر توزیع طبیعی OD3 OD3 OD3 OD3 OD3 OD3 OD3 - OD3
نوع شاتر غلتشی سراسری سراسری غلتشی غلتشی غلتشی سراسری - -
اتصال حسگر USB-2 Type-B USB-3 Type-B USB-3 Type-B USB-2 Type-B USB-2 Type-B USB-2 Type-B USB-3 Type-B USB-2 Mini BNC
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 30 °C - - - 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C 20 °C ∼ 30 °C - 30 °C ∼ 20 °C
نوع اتصال C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount - -
پایه اتصال میله M6 - - - میله M6 میله M6 میله M6 میله M4 میله M4
ابعاد 60 mm × 60 mm × 45 mm 60 mm × 60 mm × 45 mm 60 mm × 60 mm × 45 mm 60 mm × 60 mm × 45 mm 60 mm × 60 mm × 45 mm 45 mm × 45 mm × 54 mm 30 mm × 30 mm × 50 mm 35 mm × 35 mm × 3 mm 84 mm × 36 mm × 32 mm
وزن < 300 gr < 300 gr < 300 gr < 300 gr < 300 gr < 300 gr < 300 gr < 200 gr < 200 gr
مقایسه