نمایه‌سنج دوبعدی

محصولات | ویژگی‌های لیزر | نمایه سنجی لیزر | نمایه‌سنج دوبعدی (BP-102)


مدل: BP-102
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: طبق سفارش

مقایسه

نمایه‌سنج دوبعدی ‌BP102 آشا با حسگر CCD یک دوم اینچ، قابلیت نمایش شکل باریکه لیزر در بازه طول موجی 400 تا 1000 نانومتر و بازه توانی 0.1 تا 200 میلی وات را دارد. این پروفایل متر با تفکیک‌پذیری 1360 × 1040 و بدون تریگر خارجی ارائه می‌گردد.

به کمک این دستگاه می‌توان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود.

در منابع نوری لیزری، به‌دلیل توازی راستای انتشار، انرژی قابل توجهی در سطح مقطع نسبتاً کوچکی متمرکز می‌شود. اما میزان تمرکز انرژی در همه‌ی نقاط سطح یکسان نیست. ازاین‌رو مطالعه و بررسی چگونگی توزیع انرژی در راستای انتشار منابع لیزری همواره از مسائل حائزاهمیت در استفاده از منابع نوری لیزری بوده است. دستگاه نمایه‌سنج یک دستگاه اندازه‌گیری ابزار دقیق برای اندازه‌گیری میزان توزیع شدت در برشی از راستای انتشار است.

در این دستگاه از یک آرایه‌ی دوبعدی از حسگرهای نیمه‌هادی استفاده شده است. بنابراین با اندازه‌گیری توان رسیده به هر جزء می‌توان شکل باریکه و توزیع شدت در آن را اندازه‌گیری نمود.BP-103 | Beam Profiler
BP-103 | Beam Profiler | Front View BP-103 | Beam Profiler | Back View BP-103 | Beam Profiler | Light Analysis  3D-Profile BP-103 | Beam Profiler | Light Analysis  3D-Profile

ویژگی‌ها


 • امکان تنظیم زمان نورگیری (Integration Time)
 • امکان تنظیم ضریب تقویت (Gain)
 • امکان تنظیم نرخ میانگین‌گیری
 • امکان انتخاب نگاشت رنگی (Color Map)
 • تشخیص خودکار مرکز و ابعاد پرتو
 • اندازه‌گیری قطر پرتو
 • امکان مدلسازی سه‌بعدی
 • ارائه نمودار توزیع شدت
 • ارائه گراف پایداری زمانی (طبق سفارش)
 • ارائه گراف پایداری توانی (طبق سفارش)
 • امکان حذف توان تابشی پس زمینه و جریان تاریک (طبق سفارش)

کاربردها


 • بررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری (M²-Factor)
 • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
 • نمایش تأثیر المان‌های اپتیکی بر باریکه لیزر
 • اندازه‌گیری زاویه واگرایی یا همگرایی باریکه لیزر
 • اندازه‌گیری دقیق جابجایی پرتو
نوع حسگر CCD
حالت سنسور تک‌رنگ
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1000 nm
بازه توان 0 mW ∼ 200 mW
سطح حساس mm0 mm
ابعاد حسگر 1/2"
ابعاد پیکسل μm0 μm
دقت اندازه‌گیری هر پیکسل 12 bits
تفکیک‌پذیری 1360 × 1040
نرخ تصویربرداری ≤ 21 fps
بهره ×0
تریگر خارجی
منابع نوری قابل استفاده CW
فیلتر توزیع طبیعی OD3
نوع شاتر سراسری
اتصال حسگر USB-3 Type-B
نوع اتصال C-Mount
ابعاد 60 mm × 60 mm × 45 mm
وزن < 300 gr

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی