نمایه‌سنج دوبعدی

محصولات | ویژگی‌های لیزر | نمایه سنجی لیزر | نمایه‌سنج دوبعدی (BP-106)


مدل: BP-106
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: طبق سفارش

مقایسه

نمایه‌سنج دوبعدی ‌BP106 آشا با حسگر CCD یک دوم اینچ، قابلیت نمایش شکل باریکه لیزر در بازه طول موجی 400 تا 1070 نانومتر و بازه توانی 0.1 تا 200 میلی وات را دارد. این پروفایل متر با تفکیک‌پذیری 1536 × 2048 و بدون تریگر خارجی ارائه می‌گردد.

به کمک این دستگاه می‌توان شکل باریکه لیزر و مقدار انرژی نقاط مختلف لکه را بررسی نمود.

در منابع نوری لیزری، به‌دلیل توازی راستای انتشار، انرژی قابل توجهی در سطح مقطع نسبتاً کوچکی متمرکز می‌شود. اما میزان تمرکز انرژی در همه‌ی نقاط سطح یکسان نیست. ازاین‌رو مطالعه و بررسی چگونگی توزیع انرژی در راستای انتشار منابع لیزری همواره از مسائل حائزاهمیت در استفاده از منابع نوری لیزری بوده است. دستگاه نمایه‌سنج یک دستگاه اندازه‌گیری ابزار دقیق برای اندازه‌گیری میزان توزیع شدت در برشی از راستای انتشار است.

در این دستگاه از یک آرایه‌ی دوبعدی از حسگرهای نیمه‌هادی استفاده شده است. بنابراین با اندازه‌گیری توان رسیده به هر جزء می‌توان شکل باریکه و توزیع شدت در آن را اندازه‌گیری نمود.BP-106 | Isometric View

ویژگی‌ها


  • امکان تنظیم ضریب تقویت (Gain)
  • امکان تنظیم نرخ میانگین‌گیری و زمان نورگیری
  • امکان انتخاب نگاشت رنگی (Color Map)
  • تشخیص خودکار مرکز، ابعاد پرتو و برازش گاوسی
  • اندازه‌گیری قطر پرتو مطابق استاندارد (ISO11146)
  • امکان مدلسازی سه‌بعدی
  • ارائه نمودار توزیع شدت
  • ارائه گراف پایداری زمانی و توانی (طبق سفارش)
  • دریچه ورودی فایبرکوپل (طبق سفارش)
  • اندازه‌گیری نمایه لیزرهای پالسی (طبق سفارش)

کاربردها


نوع حسگر CMOS
حالت سنسور رنگی
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1070 nm
بازه توان 0 mW ∼ 200 mW
سطح حساس mm0 mm
ابعاد پیکسل 1 μm × 1 μm
دقت اندازه‌گیری هر پیکسل 12 bits
تفکیک‌پذیری 2592 px × 2048 px
نرخ تصویربرداری ≤ 60 fps
بهره ×0
تریگر خارجی
منابع نوری قابل استفاده CW
فیلتر توزیع طبیعی OD3
نوع شاتر سراسری
اتصال حسگر USB-3 Type-B
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 30 °C
نوع اتصال C-Mount
پایه اتصال میله M6
ابعاد 30 mm × 30 mm × 50 mm
وزن < 300 gr

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی