مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

محصولات | اندازه‌گیری | نمایه سنجی | مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M² (M2BP-201)


مدل: M2BP-201
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: توقف تولید! نسخه جدید: M2BP-202

شامل: نمایه‌سنج دوبعدی

کیفیت‌سنجی پرتو لیزر، اصلی‌ترین گام در کالیبراسیون منابع لیزری می‌باشد. این کار با اندازه‌گیری نمایه پرتو در چند نقطه حول کمر باریکه و نیز اندازه‌گیری زاویه واگرایی انجام می‌شود.ویژگی‌ها


M² Measuring System | Isometric View
M² Measuring System | Setup M² Measuring System | Actuator Top View BP-101 | Beam Profiler BP-101 | Beam Profiler | Front View BP-101 | Beam Profiler | Back View BP-101 | Beam Profiler | Light Analysis   3D-Profile BP-101 | Beam Profiler | Light Analysis   3D-Profile

نمایه‌سنج دوبعدی

نوع حسگر CMOS
حالت سنسور Color
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1000 nm
بازه توان 0.1 mW ∼ 200 mW
سطح حساس 5.702 mm × 4.276 mm
ابعاد پیکسل 2.2 μm × 2.2 μm
دقت اندازه‌گیری هر پیکسل 8 bits
تفکیک‌پذیری 2592 × 1944
نرخ تصویربرداری ≤ 4 fps
بهره ×14.75
تریگر خارجی
منابع نوری قابل استفاده CW
فیلتر توزیع طبیعی OD3
نوع شاتر Rolling Shuter
اتصال حسگر USB-2 Type-B
محدوده دمایی کارکرد 20 °C ∼ 30 °C
نوع اتصال C-Mount
پایه اتصال Post M6
ابعاد 60 mm × 60 mm × 45 mm
وزن < 300 gr