حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | حسگر توان‌سنج | حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی (S121C)


مدل: S121C
سازنده: تورلبز
وضعیت: وارداتی

مقایسهThorlabs S121C | Photodiode Power Meter

ویژگی‌ها


کاربردها


نوع حسگر فوتودیود سیلیکونی
بازه طول‌موج 400 nm ∼ 1100 nm
بازه توان 500 nW ∼ 500 mW
سطح حساس 1 mm × 1 mm
دریچه ورودی 0
تفکیک‌پذیری 10 nW
عدم قطعیت اندازه‌گیری ± 5% [400 nm ∼ 1100 nm]
پاسخ خطی 0 %
اتصال حسگر DB9
سیستم اندازه‌گیری دما NTC دماپا
پایه اتصال میله M4
ابعاد 6 mm × 6 mm × 1 mm
تضعیف‌کننده OD2

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی