حسگر توان‌سنج

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | حسگر توان‌سنج


حسگر توان‌سنج

دستگاه توان‌سنج اپتیکی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری طراحی و تولید شده است. متناسب با طول‌موج و رنج توانی پرتو، حسگرهای گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش کالیبراسیون این حسگرها کاملاً قابل ردیابی بوده و امکان افزایش دقت اندازه‌گیری در این دستگاه‌ها با توجه به سفارش، قابل بررسی می‌باشد. علاوه‌بر کاربردهای اندازه‌گیری، می‌توان از این دستگاه به عنوان یک بخش بازخوردی در چیدمان‌های اپتیکی استفاده نمود.

ویژگی‌ها


 • اندازه‌گیری توان منابع نوری همدوس
 • اندازه‌گیری توان منابع نوری پیوسته
 • امکان حذف توان تابشی پس زمینه و جریان تاریک فتودیود (طبق سفارش)

کاربردها


 • بررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری
 • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
 • بررسی تغییرات توانی پرتو هنگام عبور از محیط‌های (شفاف) مختلف
 • بررسی کیفیت تیغه‌ها و عدسی‌های اپتیکی
 • اندازه‌گیری شدت پرتو بازتابی / عبوری از سطوح مختلفبررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری
 • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
 • بررسی تغییرات توانی پرتو هنگام عبور از محیط‌های (شفاف) مختلف
 • بررسی کیفیت تیغه‌ها و عدسی‌های اپتیکی
 • اندازه‌گیری شدت پرتو بازتابی / عبوری از سطوح مختلفبررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری
 • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
 • بررسی تغییرات توانی پرتو هنگام عبور از محیط‌های (شفاف) مختلف
 • بررسی کیفیت تیغه‌ها و عدسی‌های اپتیکی
 • اندازه‌گیری شدت پرتو بازتابی / عبوری از سطوح مختلفبررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری
 • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
 • بررسی تغییرات توانی پرتو هنگام عبور از محیط‌های (شفاف) مختلف
 • بررسی کیفیت تیغه‌ها و عدسی‌های اپتیکی
 • اندازه‌گیری شدت پرتو بازتابی / عبوری از سطوح مختلفبررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری
 • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
 • بررسی تغییرات توانی پرتو هنگام عبور از محیط‌های (شفاف) مختلف
 • بررسی کیفیت تیغه‌ها و عدسی‌های اپتیکی
 • اندازه‌گیری شدت پرتو بازتابی / عبوری از سطوح مختلفبررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری
 • بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری
 • بررسی تغییرات توانی پرتو هنگام عبور از محیط‌های (شفاف) مختلف
 • بررسی کیفیت تیغه‌ها و عدسی‌های اپتیکی
 • اندازه‌گیری شدت پرتو بازتابی / عبوری از سطوح مختلف
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PM-202

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی توقف تولید

PM-203

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی موجود در انبار

PM-204

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی موجود در انبار

PM-311

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی موجود در انبار

PM-321

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

TPM-210

حسگر توان‌سنج گرمایی توقف تولید

PMC-104

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMC-301

کنسول توان‌سنج موجود در انبار

TPM-211

حسگر توان‌سنج گرمایی موجود در انبار

TPM-221

حسگر توان‌سنج گرمایی توقف تولید

TPM-222

حسگر توان‌سنج گرمایی موجود در انبار

TPM-223

حسگر توان‌سنج گرمایی موجود در انبار

TPM-231

حسگر توان‌سنج گرمایی طبق سفارش

TPM-232

حسگر توان‌سنج گرمایی توقف تولید

TPM-233

حسگر توان‌سنج گرمایی موجود در انبار

TPM-421

حسگر توان‌سنج گرمایی موجود در انبار

TPM-430

حسگر توان‌سنج گرمایی موجود در انبار

TPM-431

حسگر توان‌سنج گرمایی طبق سفارش

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیویژگی‌ها حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی
PM-202
حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی
PM-203
حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی
PM-204
حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی
PM-311
مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای
PM-321
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-210
مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای
PMC-104
کنسول توان‌سنج
PMC-301
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-211
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-221
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-222
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-223
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-231
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-232
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-233
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-421
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-430
حسگر توان‌سنج گرمایی
TPM-431
نوع حسگر فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی فوتودیود سیلیکونی - نامعلوم - فوتودیود سیلیکونی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی گرمایی
بازه طول‌موج 350 nm ∼ 1100 nm 350 nm ∼ 1100 nm 0 µm ∼ 20 µm 350 nm ∼ 1100 nm - 0 µm ∼ 20 µm 350 nm ∼ 1100 nm - 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm 0 µm ∼ 20 µm
بازه توان 10 µW ∼ 250 mW 1 µW ∼ 200 mW 0 mW ∼ 10 mW 10 µW ∼ 250 mW 0 W ∼ 200 W 1 mW ∼ 20 W 0 mW ∼ 1000 mW - 0 W ∼ 10 W 1 W ∼ 100 W 1 W ∼ 100 W 1 W ∼ 100 W 1 W ∼ 1000 W 1 W ∼ 1000 W 10 W ∼ 1000 W 1 W ∼ 300 W 10 W ∼ 3000 W 10 W ∼ 5000 W
سطح حساس 10 mm × 10 mm 10 mm × 10 mm 1 mm × 1 mm 10 mm × 10 mm 10 mm × 10 mm 20 mm × 20 mm 10 mm × 10 mm - - - - - 60 mm × 60 mm 50 mm × 50 mm - - - -
دریچه ورودی ∅ 9 mm 9 mm × 9 mm ∅ 9 mm ∅ 9 mm - ∅ 10 mm - - ∅ 15 mm ∅ 30 mm ∅ 20 mm ∅ 30 mm - - ∅ 30 mm ∅ 40 mm ∅ 42 mm ∅ 42 mm
تفکیک‌پذیری 1 nW 0 % 0 % 1 nW 0 W 10 mW 1 μW - 0 W 0 W 0 W 0 W 1 W 1 W 1 W 0 W 1 W 1 W
عدم قطعیت اندازه‌گیری ± 5% [400 nm ∼ 1100 nm] ± 5% [350 nm ∼ 1100 nm] ± 5% [800 nm ∼ 1700 nm] ± 5% [400 nm ∼ 1100 nm] - ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 5% [0 µm ∼ 1 µm] - ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 5% [0 µm ∼ 20 µm] ± 5% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm] ± 10% [0 µm ∼ 20 µm]
پاسخ خطی 1 % 1 % 1 % 1 % - 10 % - - 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
اتصال حسگر DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 USB-2 Mini DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB9 DB15 DB15 DB9
سیستم اندازه‌گیری دما دماسنج دیجیتال NTC دماپا NTC دماپا دماسنج دیجیتال NTC دماپا دماسنج دیجیتال NTC دماپا - - - - - - - - - - -
پایه اتصال میله M4 میله M4 میله M4 میله M4 میله M4 میله M6 میله M4 - میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6 میله M6
ابعاد 35 mm × 35 mm × 3 mm 32 mm × 73 mm × 3 mm 32 mm × 73 mm × 3 mm 35 mm × 35 mm × 3 mm 24 mm × 12 mm × 3 mm 40 mm × 50 mm × 18 mm 24 mm × 12 mm × 3 mm 180 mm × 165 mm × 70 mm 50 mm × 50 mm × 41 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 70 mm × 70 mm × 49 mm 127 mm × 127 mm × 23 mm 150 mm × 150 mm × 60 mm 150 mm × 150 mm × 40 mm 175 mm × 175 mm × 50 mm 175 mm × 175 mm × 50 mm 175 mm × 175 mm × 50 mm
وزن < 200 gr < 200 gr < 200 gr < 200 gr < 1 kg - < 200 gr < 500 gr < 250 gr < 400 gr < 600 gr < 400 gr < 950 gr < 0 kg < 1500 gr < 2500 gr < 4 kg < 5 kg
نوع فیلتر بازتابنده سطحی جاذب سطحی - بازتابنده سطحی - - - - - - - - - - - - - -
مقایسه