توان‌سنج‌های نیمه‌هادی

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | حسگر توان‌سنج | توان‌سنج‌های نیمه‌هادی (PH100-Si-HA-D0)


مدل: PH100-Si-HA-D0
سازنده: جنتک
وضعیت: وارداتی

مقایسهGentec PH100-Si-HA-D0 | Photodiode Power Meter

ویژگی‌ها


کاربردها


نوع حسگر Si Photodiode
بازه طول‌موج 350 nm ∼ 1080 nm
بازه توان 0 mW ∼ 36 mW
سطح حساس 10 mm × 10 mm
دریچه ورودی ∅ 10 mm
خطای اندازه‌گیری ± 4% [350 nm ∼ 1080 nm]
اتصال حسگر DB15
پایه اتصال Post M6
ابعاد 38.1 mm × 38.1 mm × 27.4 mm
وزن < 130 gr

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی