حسگرهای بایاس نشده

محصولات | اندازه‌گیری | حسگرهای نوری | حسگرهای بایاس نشده


حسگرهای بایاس نشده

برای سنجش منابع نوری، حسگرهای نوری نیمه‌هادی گزینه بسیار مناسبی به‌شمار می‌روند. حسگر‌های نوری نمایه پرتو آشا قادر به آشکارسازی نور در محدوده‌ی UV تا IR هستند. مهم‌ترین ویژگی این حسگرها، رفتار خطی در محدوده تابشی نانووات الی میلی‌وات است. این حسگرها با توجه به ویژگی‌های منابع نوری همچون توان، طول موج و پهنای پالس بهینه شده‌اند تا پاسخگوی طیف وسیعی از نیازها باشند. محصولات این بخش، متناسب با کاربرد مورد نظر قابلیت اتصال به فیلتر‌های کاهنده‌ی C-Mount را نیز دارند و بخش عظیمی از کاربردها در محدوده توانی پیکووات الی وات را پوشش می‌دهند. برای انتخاب محصول مناسب، پیشنهاد می‌شود سطح حساس و محدوده تابشی مورد نیاز خود را در اولویت بررسی قرار دهید.

آشکارساز پهن سطح

آشکارساز پهن سطح

حسگر نیمه‌هادی LPD10 با مساحت 1 سانتی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 700 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز پهن سطح

آشکارساز پهن سطح

حسگر نیمه‌هادی LPD6 با مساحتی کمتر‌از 40 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 720 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز ریز سطح

آشکارساز ریز سطح

حسگر نیمه‌هادی TPD3 با مساحتی کمتر‌از 7.5 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 900 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز سریع

آشکارساز سریع

حسگر نیمه‌هادی FPD1 با مساحت 1 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول 850 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز فوق سریع

آشکارساز فوق سریع

حسگر نیمه‌هادی UPD06 با مساحتی كمتر از 0.4 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 820 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز فوق سریع

آشکارساز فوق سریع

مجموعه 1346 از شرکت مارک‌تک با حساسیت و اطمینان‌پذیری بالا، مناسب برای دستگاه‌های ارتباط اپتیکی می‌باشد، یک مجموعه محصولات