حسگرهای نوری

محصولات | اندازه‌گیری | حسگرهای نوری

زیردسته‌ها: حسگرهای بایاس نشده | حسگرهای بایاس شده | راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی


حسگرهای نوری

اندازه‌گیری پارامترهای گوناگون مانند شدت، نرخ تکرار و پهنای پالس در امواج الکترومغناطیسی نیازمند حسگر آشکارساز و دستگاه اندازه‌گیری مربوط به آن موج است. اساس عملکرد بیشتر دستگاه‌های این دسته، تبدیل پارامتر هدف به یک پارامتر قابل اندازه‌گیری مانند جریان الکتریکی یا شار گرمایی است. با توجه به دردسترس‌بودن تجهیزات اندازه‌گیری ولتاژ و جریان در اکثر آزمایشگاه‌ها، شرکت نمایه پرتو آشا اقدام به طراحی و تولید انواع آشکارسازها نموده است. خروجی این حسگرها را می‌توان به راحتی با استفاده از یک دستگاه اندازه‌گیری مانند مالتی‌متر یا اسیلوسکوپ مشاهده نمود و به هیچ کنسول یا راه‌انداز جداگانه‌ای برای استفاده از این حسگرها نیاز نیست.


آشکارساز پهن سطح

آشکارساز پهن سطح

حسگر نیمه‌هادی LPD10 با مساحت 1 سانتی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 700 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز پهن سطح

آشکارساز پهن سطح

حسگر نیمه‌هادی LPD6 با مساحتی کمتر‌از 40 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 720 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز ریز سطح

آشکارساز ریز سطح

حسگر نیمه‌هادی TPD3 با مساحتی کمتر‌از 7.5 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 900 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز سریع

آشکارساز سریع

حسگر نیمه‌هادی FPD1 با مساحت 1 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول 850 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای UV-A تا فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز فوق سریع

آشکارساز فوق سریع

حسگر نیمه‌هادی UPD06 با مساحتی كمتر از 0.4 میلی‌متر مربع و بیشینه حساسیت طول موج 820 نانومتر، گزینه مناسبی برای آشكارسازی پرتوهای مرئی و فروسرخ نزدیك به شمار می‌رود.

آشکارساز فوق سریع

آشکارساز فوق سریع

مجموعه 1346 از شرکت مارک‌تک با حساسیت و اطمینان‌پذیری بالا، مناسب برای دستگاه‌های ارتباط اپتیکی می‌باشد، یک مجموعه محصولات

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی

حسگر فوق سریع مدل PD-102 با پاسخ‌گویی بسیار سریع (افت / خیز کمتر از 1.8 نانوثانیه)، طیف گسترده‌ای از پرتوهای نوری فوق سریع را آشکار می‌سازد.

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی

حسگر فوق سریع مدل PD-103 با پاسخ‌گویی بسیار سریع (افت / خیز کمتر از 1.8 نانوثانیه)، طیف گسترده‌ای از پرتوهای نوری فوق سریع را آشکار می‌سازد.

راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

تمامی حسگرهای فوتودیودی به کمک این دستگاه در وضعیت فوتو ولتاییک قرار گرفته و در محدوده کاریشان، متناسب با تابش نوری دریافتی، جریانی خطی و قابل اندازه گیری ایجاد میکنند که در نمایشگر دستگاه قابل مشاهده است. همچنین خروجی آنالوگ دستگاه، ولتاژی بین صفر الی دو ولت و متناسب با عدد نمایش داده شده روی نمایشگر، ایجاد می نماید.