سنجش توان لیزر

محصولات | ویژگی‌های لیزر | سنجش توان لیزر

زیردسته‌ها: توان‌سنج‌های نیمه‌هادی | توان‌سنج‌های گرمایی | حسگر توان‌سنج | کنسول توان‌سنج


سنجش توان لیزر

حسگر توان‌سنج اپتیکی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری طراحی و تولید شده است. متناسب با طول‌موج و رنج توانی پرتو، حسگرهای گوناگونی طراحی شده است. روش کالیبراسیون این حسگرها کاملاً قابل ردیابی بوده و امکان افزایش دقت اندازه‌گیری در این دستگاه‌ها با توجه به سفارش، قابل بررسی می‌باشد. علاوه‌بر کاربردهای اندازه‌گیری، می‌توان از این دستگاه به عنوان یک بخش بازخوردی در چیدمان‌های اپتیکی استفاده نمود.

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیمدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PMB-100

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی توقف تولید

PMB-101

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PMB-102

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی طبق سفارش

PMB-103

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی طبق سفارش

PMB-104

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی مشخصات فنی موجود در انبار

PMB-124

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

PMB-301

مجموعه حسگر نیمه‌هادی و کنسول نمایشگر دیجیتال برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMB-302

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی InGaAs برگه اطلاعات فنی طبق سفارش
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PMB-201

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی - مدل آداپتوردار توقف تولید

PMB-203

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PMB-221

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMB-222

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

PMB-231

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PMB-232

مجموعه توان‌سنج گرمایی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PMB-421

مجوعه توان‌سنج گرمایی 300 وات | آب‌خنک برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMB-430

مجوعه توان‌سنج گرمایی 3000 وات برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

PMB-431

مجوعه توان‌سنج گرمایی 5000 وات برگه اطلاعات فنی طبق سفارش