مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | توان‌سنج‌های نیمه‌هادی | مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی (PMB-100)مجموعه توانسنج نیمه‌ هادی PMB-100، شامل یک حسگر سیلیکونی و کنسول نمایشگر رومیزی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 1 میکرو وات تا 250 میلی وات میلی وات و بازه طول موجی 350 تا 1100 نانومتر می‌باشد.

این مجموعه با دریچه‌ی ورودی Ø9mm و به همراه فیلتر تضعیف کننده تولید نمایه پرتو آشا ارائه می گردد.ویژگی‌ها


PM-202 | Photodiode Power Meter
PM-202 | Photodiode Power Meter | Front View PM-202 | Photodiode Power Meter | Back View PMC-103 | Photodiode Power Meter Console PMC-103 | Photodiode Power Meter Console | Front View PMC-103 | Photodiode Power Meter Console | Back View

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

نوع حسگر Si Photodiode
بازه طول‌موج 350 nm ∼ 1100 nm
بازه توان 10 µW ∼ 250 mW
سطح حساس 10 mm × 10 mm
دریچه ورودی ∅ 9 mm
تفکیک‌پذیری 1 nW
خطای اندازه‌گیری ± 5% [400 nm ∼ 1100 nm]
پاسخ خطی 1 %
فیلتر تضعیف‌کننده 2.4 ReflectiveND
اتصال حسگر DB9
سیستم اندازه‌گیری دما Digital Thermometer
پایه اتصال Post M4
ابعاد 35 mm × 35 mm × 18.5 mm
وزن < 200 gr

رابط اتصال به رایانه توان‌سنج

بازه طول‌موج 400 nm ∼ 700 nm
بازه توان 1 µW ∼ 1 W
منابع نوری قابل استفاده CW
اتصال حسگر DB9