حسگرهای نوری

محصولات | ویژگی‌های لیزر | حسگرهای نوری

زیردسته‌ها: حسگرهای بایاس نشده | حسگرهای بایاس شده | راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی


حسگرهای نوری

اندازه‌گیری پارامترهای گوناگون مانند شدت، نرخ تکرار و پهنای پالس در امواج الکترومغناطیسی نیازمند حسگر آشکارساز و دستگاه اندازه‌گیری مربوط به آن موج است. اساس عملکرد بیشتر دستگاه‌های این دسته، تبدیل پارامتر هدف به یک پارامتر قابل اندازه‌گیری مانند جریان الکتریکی یا شار گرمایی است. با توجه به دردسترس‌بودن تجهیزات اندازه‌گیری ولتاژ و جریان در اکثر آزمایشگاه‌ها، شرکت نمایه پرتو آشا اقدام به طراحی و تولید انواع آشکارسازها نموده است. خروجی این حسگرها را می‌توان به راحتی با استفاده از یک دستگاه اندازه‌گیری مانند مالتی‌متر یا اسیلوسکوپ مشاهده نمود و به هیچ کنسول یا راه‌انداز جداگانه‌ای برای استفاده از این حسگرها نیاز نیست.

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیمدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

LPD10

آشکارساز پهن سطح مشخصات فنی موجود در انبار

LPD6

آشکارساز پهن سطح برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

TPD3

آشکارساز ریز سطح برگه اطلاعات فنی موجود در انبار

FPD1

آشکارساز سریع برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

UPD06

آشکارساز فوق سریع برگه اطلاعات فنی طبق سفارش

MTPD1346D-100

آشکارساز فوق سریع برگه اطلاعات فنی اتمام موجودی
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PD-102

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی برگه اطلاعات فنی توقف تولید

PD-103

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی راهنمای کاربری موجود در انبار

PD-110

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی مشخصات فنی موجود در انبار

PD-111

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی مشخصات فنی موجود در انبار

PDA-106

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی برگه مشخصات فنی طبق سفارش
مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PDC121

راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی مشخصات فنی موجود در انبار