مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

محصولات | ویژگی‌های لیزر | کیفیت‌سنجی لیزر | مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M² (M2BP-302)


مدل: M2BP-302
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: طبق سفارش
تخفیف: 10 %

مقایسه

مجموعه اندازه‌گیری کیفیت پرتو لیزرM2BP-302 شامل یک دستگاه نمایه‌سنج دوبعدی، یک جابجاگر یک بعدی دقیق، راه‌انداز جابجاگر برنامه‌پذیر و نرم‌افزار تحت ویندوز قدرتمندی بوده که می‌تواند نمایه پرتو کانونی شده‌ی لیزر را در فواصل مختلف از کمر باریکه، اندازه‌گیری نموده و ضمن محاسبه‌ی زاویه واگرایی، کیفیت پرتو لیزر را محاسبه نماید. این کمیت در مشخصه‌یابی و تعیین کیفیت منابع لیزری مورد استفاده قرار می‌گیرد.M2BP-302- | Isometric View
M2BP-302 | Isometric View2 M2BP302 | Front View M2BP-302 | Back View M2BP-302 | Front2

ویژگی‌ها


  • امکان تنظیم زمان نورگیری با دقت 0.1ms
  • امکان تنظیم ضریب تقویت (Gain)
  • امکان تنظیم نرخ میانگین‌گیری
  • تشخیص خودکار مرکز، ابعاد پرتو و برازش گاوسی
  • اندازه‌گیری قطر پرتو
  • امکان مدلسازی سه‌بعدی
  • ارائه نمودار توزیع شدت
  • ارائه نمودار پایداری زمانی و توانی (طبق سفارش)
  • این مجموعه می‌تواند برای لیزرهای فیبری سفارشی سازی شود. جابجاگر یک‌بعدی به همراه ادوات اپتیکی و نگهدارنده
  • تکرار پذیری جابجاگر 100um

کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی