ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M² در لیزرهای پیوسته

محصولات | ویژگی‌های لیزر | کیفیت‌سنجی لیزر | ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M² در لیزرهای پیوسته (M2BP-203)


مدل: M2BP-203
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: طبق سفارش
تخفیف: 25 %

مقایسه

مجموعه اندازه‌گیری کیفیت پرتو لیزر M2BP-203 با دارا بودن یک دستگاه نمایه‌سنج دوبعدی، یک جابجاگر یک بعدی و یک راه‌انداز جابجاگر می‌تواند کیفیت پرتو لیزر را که اصلی‌ترین گام در کالیبراسیون منابع لیزری است تعیین کند. این‌کار با اندازه‌گیری نمایه پرتو در چند نقطه حول کمر باریکه و نیز اندازه‌گیری زاویه واگرایی انجام می‌شود.M2BP203 | Front View

ویژگی‌ها


 • امکان تنظیم زمان نورگیری با دقت 0.1ms
 • امکان تنظیم ضریب تقویت (Gain)
 • امکان تنظیم نرخ میانگین‌گیری
 • تشخیص خودکار مرکز، ابعاد پرتو و برازش گاوسی
 • اندازه‌گیری قطر پرتو
 • امکان مدلسازی سه‌بعدی
 • ارائه نمودار توزیع شدت
 • ارائه گراف پایداری زمانی (طبق سفارش)
 • ارائه گراف پایداری توانی (طبق سفارش)
 • جابجاگر یک‌بعدی به همراه ادوات اپتیکی و نگهدارنده
 • تکرار پذیری جابجاگر 100um

کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی