پایدارساز لیزر دیودی

محصولات | لیزرها | پایدارساز لیزر | پایدارساز لیزر دیودی (LDS201)


مدل: LDS201
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: توقف تولید! نسخه جدید: LDS202

مقایسه

برای بهره‌مندی از کاربردهای باریکه لیزر، شرایط محیطی و بخصوص شرایط دمایی و جریانی این منبع نوری ارزشمند، می‌بایست مهیا شود.

پایدارساز لیزر دیودی تمامی شرایط محیطی لیزر را با دقت بالا و امکان کوک‌پذیری فراهم می‌سازد.انتخاب‌های موجود:

Laser Diode Stabilizer | Isometric View
Laser Diode Stabilizer | Front View Laser Diode Stabilizer | Back View Laser Diode Stabilizer | Isometric View Laser Diode Stabilizer | Back View

ویژگی‌ها


  • امکان راه‌اندازی لیزر در شرایط دمایی متنوع
  • گرمابری بهینه‌سازی شده
  • سرعت بالا در پایدارسازی لیزر
  • سهولت و دقت بالای کارکرد
  • امکان استفاده به شکل مستقل یا به عنوان منبع پمپاژ انرژی در لیزرهای دیگر

کاربردها


  • ساخت لیزرهای پزشکی
  • ساخت لیزرهای حالت جامد
  • دستگاه‌های حکاکی و برش صنعتی
  • چینش‌های آزمایشگاهی پیشرفته
کمینه دبی مورد نیاز 33.6 Liter/s
سیستم خنک‌سازی Air Cooling
اتصال حسگر DB15
محدوده دمایی کارکرد 5 °C ∼ 25 °C
پایه اتصال Post M6
ابعاد 70 mm × 70 mm × 49 mm
وزن < 400 gr
طول موج مرکزی 808 ±4 nm
جریان ورودی نوعی 135 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
بیشینه توان خروجی 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 12 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 660 ±5 nm
جریان ورودی نوعی 140 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2.3 V
جریان آستانه ∼ 60 mA
بیشینه توان خروجی 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 17 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 450 ±10 nm
جریان ورودی نوعی 1.2 A
ولتاژ ورودی نوعی 4.8 V
جریان آستانه ∼ 0.2 A
بیشینه توان خروجی 1.6 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 23 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-56
طول موج مرکزی 405 ±5 nm
جریان ورودی نوعی 135 mA
ولتاژ ورودی نوعی 4.9 V
جریان آستانه ∼ 40 mA
بیشینه توان خروجی 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه 5 °C ∼ 25 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 1470 ±10 nm
جریان ورودی نوعی 3 A
ولتاژ ورودی نوعی 1.2 V
جریان آستانه ∼ 400 mA
بیشینه توان خروجی 1 W
زاویه واگرایی جانبی باریکه 10 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 70 °
دمای بهینه 15 °C ∼ 35 °C
پکیج C-Mount
طول موج مرکزی 638 ±6 nm
جریان ورودی نوعی 330 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2.3 V
جریان آستانه ∼ 130 mA
بیشینه توان خروجی 300 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 7 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 35 °
دمای بهینه -5 °C ∼ 45 °C
پکیج TO-Can
طول موج مرکزی 850 ±5 nm
جریان ورودی نوعی 1300 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
بیشینه توان خروجی 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 7 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 43 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 50 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 980 ±10 nm
جریان ورودی نوعی 75 mA
ولتاژ ورودی نوعی 1.5 V
جریان آستانه ∼ 12 mA
بیشینه توان خروجی 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 13 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 30 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 638 ±5 nm
جریان ورودی نوعی 820 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2.2 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
بیشینه توان خروجی 700 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 18 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-18
طول موج مرکزی 808 ±4 nm
جریان ورودی نوعی 1.2 A
ولتاژ ورودی نوعی 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
بیشینه توان خروجی 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 1.2 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 3.5 °
لنز موازی کننده محور تند
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
پکیج TO-3
طول موج مرکزی 405 ±5 nm
جریان ورودی نوعی 138 mA
ولتاژ ورودی نوعی 4.9 V
جریان آستانه ∼ 39 mA
بیشینه توان خروجی 150 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 19 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه 0 °C ∼ 90 °C
طول موج مرکزی 450 ±10 nm
جریان ورودی نوعی 1200 mA
ولتاژ ورودی نوعی 4.8 V
جریان آستانه ∼ 200 mA
بیشینه توان خروجی 1600 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 23 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 85 °C
طول موج مرکزی 520 ±2 nm
جریان ورودی نوعی 150 mA
ولتاژ ورودی نوعی 7 V
جریان آستانه ∼ 45 mA
بیشینه توان خروجی 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 22 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 7 °
دمای بهینه -20 °C ∼ 60 °C
طول موج مرکزی 638 ±5 nm
جریان ورودی نوعی 280 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2.9 V
جریان آستانه ∼ 75 mA
بیشینه توان خروجی 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 14 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 8 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
طول موج مرکزی 660 ±6 nm
جریان ورودی نوعی 115 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2.3 V
جریان آستانه ∼ 60 mA
بیشینه توان خروجی 50 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 17 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 10 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 75 °C
طول موج مرکزی 808 ±10 nm
جریان ورودی نوعی 1100 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2 V
جریان آستانه ∼ 250 mA
بیشینه توان خروجی 1000 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 30 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 40 °C
طول موج مرکزی 850 ±10 nm
جریان ورودی نوعی 225 mA
ولتاژ ورودی نوعی 2.4 V
جریان آستانه ∼ 50 mA
بیشینه توان خروجی 200 mW
زاویه واگرایی جانبی باریکه 17 °
زاویه واگرایی عرضی باریکه 9 °
دمای بهینه -10 °C ∼ 60 °C

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی