کیت حکاکی لیزری

محصولات | کیت‌های آموزشی | کیت حکاکی لیزری (CNC-Kit)


مدل: CNC-Kit
سازنده: می‌نی‌لی
وضعیت: درحال تولید

مقایسهCNC Kit | Isometric View
CNC Kit | Front View

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی