محصولات

محصولات


محصولات


با توجه به توسعه بکارگیری لیزر توسط دانشمندان و وسعت کاربردهای آن مانند لیزر درمانی، صنایع برشکاری و جوشکاری، نقش روز افزون ابزارهای اندازه‌گیری در کنترل فعالیت‌های مربوطه قابل توجه است. اینگونه ابزارها به دلیل کاربرد بخصوصشان از چشم بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده داخلی دور مانده است و جامعه علمی را با خلاء جدی مواجه کرده است. درحالیکه پتانسیل و امکان بومی‌سازی این تجهیزات در داخل کشور وجود دارد این امر باعث تحمیل هزینه‌های سنگین جهت واردات شده است. شرکت دانش‌بنیان نمایه پرتو آشا با هدف طراحی و تولید این ابزارها و دیگر تجهیزات اپتوالکترونیکی و اپتومکانیکیِ برنامه‌پذیر موردنیاز جامعه علمی و صنعتی کشور، فعالیت خود را آغاز نمود و با بهره‌مندی از توان و دانش داخلی توانسته است طیف گسترده‌ای از این تجهیزات را طراحی و تولید نماید. از آنجایی که تأثیرگذارترین گزاره در صحت کارکرد تجهیزات اندازه‌گیری، کالیبره و کوک‌پذیر بودن آن‌ها است، این امکان برای مشتریان فراهم گشته تا بتوانند جهت انجام کالیبراسیون‌های دوره‌ای اقدام نمایند.

# مدل دسته‌بندی نام سازنده تخفیف وضعیت تولید
1 PMB-104 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی ASHA Beam Profile 10 % موجود در انبار
2 PMB-124 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای ASHA Beam Profile 20 % طبق سفارش
3 PMB-301 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه حسگر نیمه‌هادی و کنسول نمایشگر دیجیتال ASHA Beam Profile 30 % موجود در انبار
4 PMB-302 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی InGaAs ASHA Beam Profile 30 % طبق سفارش
5 PMB-311 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی ASHA Beam Profile 30 % وارداتی
6 PMB-215 توان‌سنج‌های گرمایی مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات ASHA Beam Profile 20 % موجود در انبار
7 PMB-225 توان‌سنج‌های گرمایی مجوعه توان‌سنج گرمایی 100 وات ASHA Beam Profile 20 % طبق سفارش
8 PMB-235 توان‌سنج‌های گرمایی مجوعه توان‌سنج گرمایی 1000 وات ASHA Beam Profile 30 % موجود در انبار
9 PMB-421 توان‌سنج‌های گرمایی مجوعه توان‌سنج گرمایی 300 وات | آب‌خنک ASHA Beam Profile 20 % موجود در انبار
10 PMB-430 توان‌سنج‌های گرمایی مجوعه توان‌سنج گرمایی 3000 وات ASHA Beam Profile 30 % موجود در انبار
11 PMB-431 توان‌سنج‌های گرمایی مجوعه توان‌سنج گرمایی 5000 وات ASHA Beam Profile 30 % طبق سفارش
12 PMB-104 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی ASHA Beam Profile 10 % موجود در انبار
13 BP-103 نمایه سنجی لیزر نمایه‌سنج دوبعدی ASHA Beam Profile 20 % طبق سفارش
14 BP-104 نمایه سنجی لیزر نمایه‌سنج دوبعدی ASHA Beam Profile 25 % طبق سفارش
15 M2BP-203 کیفیت‌سنجی لیزر ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M² در لیزرهای پیوسته ASHA Beam Profile 25 % طبق سفارش
16 M2BP-302 کیفیت‌سنجی لیزر مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M² ASHA Beam Profile 10 % طبق سفارش
17 LPD10 حسگرهای بایاس نشده آشکارساز پهن سطح ASHA Beam Profile 50 % موجود در انبار
18 LPD6 حسگرهای بایاس نشده آشکارساز پهن سطح ASHA Beam Profile 25 % موجود در انبار
19 TPD3 حسگرهای بایاس نشده آشکارساز ریز سطح ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار
20 PD-110 حسگرهای بایاس شده حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی ASHA Beam Profile 10 % موجود در انبار
21 PD-111 حسگرهای بایاس شده حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی ASHA Beam Profile 10 % موجود در انبار
22 PDA-106 حسگرهای بایاس شده حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی ASHA Beam Profile 20 % طبق سفارش
23 PDC121 راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی ASHA Beam Profile 10 % موجود در انبار
24 ODS-101 فاصله‌سنج لیزری فاصله‌سنج لیزری ASHA Beam Profile 20 % طبق سفارش
25 NDF-100-8 فیلتر جذبی توزیع خنثی فیلتر جذبی توزیع خنثی ND10 ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار
26 NDF-101-8 فیلتر جذبی توزیع خنثی فیلتر جذبی توزیع خنثی ND100 ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار
27 NDF-102-8 فیلتر جذبی توزیع خنثی فیلتر جذبی توزیع خنثی ND1000 ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار
28 BM101-1010 فیلتر بازتابی توزیع خنثی فیلتر بازتابی ۱٪ ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار
29 BM301-1010 فیلتر بازتابی توزیع خنثی فیلتر بازتابی ۳٪ ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار
30 BM-1010 آینه‌های اپتیکی تخت آینه تخت مربعی 10x۱۰ ASHA Beam Profile 25 % موجود در انبار
31 DML-1520-500 آینه‌های دوفامی آینه دوفامی محدوده 500nm ASHA Beam Profile 25 % موجود در انبار
32 DMS-1520-600 آینه‌های دوفامی آینه دوفامی محدوده ۶00nm ASHA Beam Profile 25 % موجود در انبار
33 BS-3035 باریکه‌شکن‌ها باریکه‌شکن ۳۰x۳۵ ASHA Beam Profile 25 % موجود در انبار
34 BPF-100M-532 فیلتر میان‌گذر تیغه میان‌گذر 532nm ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار
35 PMB-104 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی ASHA Beam Profile 10 % موجود در انبار
36 LCNC-102 کیت‌های آموزشی دستگاه CNC لیزری ASHA Beam Profile 5 % موجود در انبار