توان‌سنج‌های نیمه‌هادی

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | توان‌سنج‌های نیمه‌هادی


توان‌سنج‌های نیمه‌هادی


حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی برای اندازه‌گیری توان اپتیکی منابع نوری با دقت بالا طراحی و تولید شده است. این توان‌سنج‌ها به کمک یک حسگر نیمه‌هادی کالیبره‌شده، میزان فوتون‌های جذب‌شده را اندازه‌گیری می‌کند. در کنار این حسگر یک حافظه شامل تمام اطلاعات کالیبراسیون قرار داده شده که با اتصال حسگر به کنسول نمایشگر، اندازه‌گیری متناسب با داده‌های کالیبراسیون صورت می‌گیرد.

# مدل دسته‌بندی نام سازنده وضعیت تولید
1 PMB-100 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا توقف تولید
2 PMB-101 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
3 PMB-102 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا طبق سفارش
4 PMB-103 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا طبق سفارش
5 PMB-104 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
6 PMB-105 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
7 PMB-106 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
8 PMB-124 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی نمایه پرتو آشا موجود در انبار
9 PM16-121 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای تورلبز وارداتی
10 PRONTO-SI توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای جنتک وارداتی
11 S-LINK-1 توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای جنتک وارداتی
12 P-LINK توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای جنتک وارداتی
13 818-ST2-UV-DB توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای نیو پورت وارداتی
14 918D-ST-SL توان‌سنج‌های نیمه‌هادی مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای نیو پورت وارداتی