کنسول-های ارتباط با رایانه

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | کنسول توان‌سنج | کنسول-های ارتباط با رایانه


کنسول-های ارتباط با رایانه

برای ثبت داده‌ها به شکل خودکار، نمایش تغییرات در قالب نمودار و اعمال تنظیمات متنوع به صورت لحظه‌ای، کنسول‌های ارتباط با رایانه طراحی و تولید شده‌اند. به کمک نرم‌افزار تحلیل پرتو می‌توان علاوه‌بر تنظیم پارامترها و رصد لحظه‌ای اطلاعات حسگر، خروجی‌های موردنیاز را در قالب فایل‌های متنوع تولید و ذخیره نمود.

رابط اتصال به رایانه توان‌سنج

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

توان‌سنج نیمه‌هادی متصل به رایانه مدل PMB-104، به کمک یک حسگر سیلیکونی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری در کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است.