سنجش توان

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان

زیردسته‌ها: توان‌سنج‌های نیمه‌هادی | توان‌سنج‌های گرمایی | حسگر توان‌سنج | کنسول توان‌سنج


سنجش توان

حسگر توان‌سنج اپتیکی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری طراحی و تولید شده است. متناسب با طول‌موج و رنج توانی پرتو، حسگرهای گوناگونی طراحی شده است. روش کالیبراسیون این حسگرها کاملاً قابل ردیابی بوده و امکان افزایش دقت اندازه‌گیری در این دستگاه‌ها با توجه به سفارش، قابل بررسی می‌باشد. علاوه‌بر کاربردهای اندازه‌گیری، می‌توان از این دستگاه به عنوان یک بخش بازخوردی در چیدمان‌های اپتیکی استفاده نمود.


مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توانسنج نیمه‌ هادی PMB-100، شامل یک حسگر سیلیکونی و کنسول نمایشگر رومیزی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 1 میکرو وات تا 250 میلی وات میلی وات و بازه طول موجی 350 تا 1100 نانومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توانسنج نیمه‌ هادی PMB-101، شامل یک حسگر فوتودیود سیلیکونی و کنسول نمایشگر رومیزی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 0.1 میلی وات تا 250 میلی وات و بازه طول موجی 350 تا 1100 نانومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توانسنج نیمه‌ هادیمجموعه توانسنج نیمه‌ هادی PMB-103، شامل یک حسگر سیلیکونی و کنسول نمایشگر رومیزی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 0.1 تا 250 میکرووات و بازه طول موجی 350 تا 1100 نانومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توانسنج نیمه‌ هادی PMB-103، شامل یک حسگر سیلیکونی، کنسول نمایشگر رومیزی در بازه توانی 0.01 تا 20 میلی وات و بازه طول موجی 350 تا 1100 نانومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

توان‌سنج نیمه‌هادی متصل به رایانه مدل PMB-104، به کمک یک حسگر سیلیکونی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری در کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است.

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توانسنج گرمایی PMB-201، شامل یک حسگر گرمایی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 1 میلی وات تا 10 وات، کنسول نمایشگر رومیزی در بازه توانی بازه توانی 1 تا 10 وات و بازه طول موجی 0.2 تا 20 میکرومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توانسنج گرمایی PMB-221، شامل یک حسگر گرمایی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 1 تا 100 وات، کنسول نمایشگر رومیزی در بازه توانی بازه توانی 100 میلی وات تا 1000 وات و بازه طول موجی 0.2 تا 20 میکرومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توانسنج گرمایی PMB-203، شامل یک حسگر گرمایی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 1 میلی وات تا 10 وات، کنسول نمایشگر رومیزی در بازه توانی بازه توانی 100میلی وات تا 10 وات و بازه طول موجی 0.2 تا 20 میکرومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-222 با دریچه‌ی ورودی Ø30mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری تا 100 وات می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توانسنج گرمایی PMB-231، شامل یک حسگر گرمایی و کنسول نمایشگر رومیزی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 1 وات تا 10 وات و بازه طول موجی 0.2 تا 20 میکرومتر می‌باشد.

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توان‌سنج گرمایی

مجموعه توانسنج گرمایی PMB-232، شامل یک حسگر گرمایی با قابلیت اندازه گیری در بازه توانی 1 وات تا 1000 وات، کنسول نمایشگر رومیزی در بازه توانی بازه توانی 100 میلی وات تا 1000 وات و بازه طول موجی 0.2 تا 20 میکرومتر می‌باشد.

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

حسگر سیلیکونی توان‌سنج نیمه‌هادی مدل PM-202 برای اندازه‌گیری توان اپتیکی منابع نوری در بازه‌ی طول موجی 350 تا 1100 نانومتر با خطای 5± درصد طراحی شده است.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی مدل TPM-210 برای اندازه‌گیری توان اپتیکی منابع لیزری با توان تابشی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

توان‌سنج نیمه‌هادی متصل به رایانه مدل PMC-104، به کمک یک حسگر سیلیکونی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری در کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-211 با دریچه‌ی ورودی Ø15mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری تا 10 وات و تفکیک پذیری 10mw می‌باشد.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-221 با دریچه‌ی ورودی Ø30mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری تا 100 وات می‌باشد

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-231 با دریچه‌ی ورودی 60mm x 60mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری از 1 تا 1000 وات می‌باشد.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-232 با دریچه‌ی ورودی 50 x 50mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری از 1 تا 1000 وات می‌باشد.

کنسول‌های رومیزی

کنسول‌های رومیزی

برای کاربردهای آزمایشگاهی و رصد لحظه‌ای توان‌سنج‌ها، داشتن حسگر به تنهایی کفایت نمی‌کند. با استفاده از کنسول‌های رومیزی می‌توان توان اندازه‌گیری شده را به صورت لحظه‌ای ملاحظه نمود.

کنسول-های ارتباط با رایانه

کنسول-های ارتباط با رایانه

برای ثبت داده‌ها به شکل خودکار، نمایش تغییرات در قالب نمودار و اعمال تنظیمات متنوع به صورت لحظه‌ای، کنسول‌های ارتباط با رایانه طراحی و تولید شده‌اند.