حسگر توان‌سنج

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | حسگر توان‌سنج


حسگر توان‌سنج

دستگاه توان‌سنج اپتیکی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری طراحی و تولید شده است. متناسب با طول‌موج و رنج توانی پرتو، حسگرهای گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش کالیبراسیون این حسگرها کاملاً قابل ردیابی بوده و امکان افزایش دقت اندازه‌گیری در این دستگاه‌ها با توجه به سفارش، قابل بررسی می‌باشد. علاوه‌بر کاربردهای اندازه‌گیری، می‌توان از این دستگاه به عنوان یک بخش بازخوردی در چیدمان‌های اپتیکی استفاده نمود.

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

حسگر سیلیکونی توان‌سنج نیمه‌هادی مدل PM-202 برای اندازه‌گیری توان اپتیکی منابع نوری در بازه‌ی طول موجی 350 تا 1100 نانومتر با خطای 5± درصد طراحی شده است.

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

حسگر توان‌سنج نیمه‌هادی

حسگر سیلیکونی توان‌سنج نیمه‌هادی مدل PM-202 برای اندازه‌گیری توان اپتیکی منابع نوری در بازه‌ی طول موجی 350 تا 1100 نانومتر با خطای 5± درصد طراحی شده است.

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

توان‌سنج نیمه‌هادی متصل به رایانه مدل PMC-104، به کمک یک حسگر سیلیکونی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری در کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی مدل TPM-210 برای اندازه‌گیری توان اپتیکی منابع لیزری با توان تابشی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

توان‌سنج نیمه‌هادی متصل به رایانه مدل PMC-104، به کمک یک حسگر سیلیکونی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری در کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-211 با دریچه‌ی ورودی Ø15mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری تا 10 وات و تفکیک پذیری 10mw می‌باشد.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-221 با دریچه‌ی ورودی Ø30mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری تا 100 وات می‌باشد

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-221 با دریچه‌ی ورودی Ø30mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری تا 100 وات می‌باشد

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-231 با دریچه‌ی ورودی 60mm x 60mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری از 1 تا 1000 وات می‌باشد.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-232 با دریچه‌ی ورودی 50 x 50mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری از 1 تا 1000 وات می‌باشد.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-232 با دریچه‌ی ورودی 50 x 50mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری از 1 تا 1000 وات می‌باشد.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-232 با دریچه‌ی ورودی 50 x 50mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری از 1 تا 1000 وات می‌باشد.

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی

حسگر توان‌سنج گرمایی آشا مدل TPM-232 با دریچه‌ی ورودی 50 x 50mm قادر به اندازه‌گیری توان منابع نوری از 1 تا 1000 وات می‌باشد.