کنسول توان‌سنج

محصولات | اندازه‌گیری | سنجش توان | کنسول توان‌سنج

زیردسته‌ها: کنسول‌های رومیزی | کنسول-های ارتباط با رایانه


کنسول توان‌سنج

برای دریافت داده از توان‌سنج‌ها، داشتن حسگر به تنهایی کفایت نمی‌کند. دریافت، ثبت و تحلیل اطلاعات حسگرها نیازمند کنسول مربوط به آن حسگر است. هرکدام از این کنسول‌ها برای کاربرد بخصوصی بهینه‌سازی شده‌اند و این امکان وجود دارد تا متناسب با نیاز مشتری سفارشی‌سازی گردند. برای کاربردهای آزمایشگاهی و رصد لحظه‌ای، کنسول‌های قابل حمل رومیزی پیشنهاد می‌گردد. برای ثبت داده‌ها به شکل خودکار، نمایش تغییرات در قالب نمودار و اعمال تنظیمات متنوع به صورت لحظه‌ای، کنسول‌های ارتباط با رایانه توصیه می‌گردد.


کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج نیمه‌هادی، برای کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است و قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در ۱۲ طول موج مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج نیمه‌هادی، برای کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است و قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در ۱۲ طول موج مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج نیمه‌هادی، برای کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است و قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در ۱۲ طول موج مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج

کنسول توان‌سنج گرمایی برای کاربردهایی که نیاز به اندازه‌گیری لیزرهای پرتوان می‌باشد، طراحی و تولید شده است. این کنسول قابلیت اندازه‌گیری توان پرتو تابشی در سه بازه توانی مختلف را داراست.

رابط اتصال به رایانه توان‌سنج

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

مجموعه توان‌سنج نیمه‌هادی

توان‌سنج نیمه‌هادی متصل به رایانه مدل PMB-104، به کمک یک حسگر سیلیکونی برای اندازه‌گیری توان منابع نوری در کاربردهای با دقت بالای لیزری طراحی و ساخته شده است.