راه‌انداز دیود لیزر

محصولات | لیزرها | راه‌انداز دیود لیزر


راه‌انداز دیود لیزر

تمامی دیودهای لیزری با توجه به تکنولوژی بکار رفته، نیازمند یک منبع جریان جهت راه‌اندازی هستند. استفاده از یک منبع جریان علاوه بر امکان تنظیم توان خروجی دیود، امکان کنترل و کوک پذیری بسیار بیشتری را نسبت به منابع ولتاژ دارند. در این دسته از راه‌اندازها با توجه به طول موج و مشخصات فنی لیزر، بیشینه‌ی ولتاژ قابل تحمل لیزر تنظیم می‌گردد تا دیود لیزر دراثر افزایش جریان و تغییرات دما دچار آسیب نشود.

راه‌انداز دیود لیزر

با گسترش کاربرد دیودهای لیزری، راه‌اندازی و کنترل این ابزار سودمند، چالش اصلی حوزه‌های صنعت، پزشکی و نظامی است. این دستگاه قادر به راه‌‌اندازی طیف وسیعی از دیودهای لیزری در محدوده‌ی فرابنفش تا فروسرخ را دارد.

راه‌انداز دیود لیزر

راه‌انداز دیود لیزر

با گسترش کاربرد دیودهای لیزری، راه‌اندازی و کنترل این ابزار سودمند، چالش اصلی حوزه‌های صنعت، پزشکی و نظامی است. این دستگاه قادر به راه‌‌اندازی طیف وسیعی از دیودهای لیزری در محدوده‌ی فرابنفش تا فروسرخ را دارد.