حسگرهای بایاس شده

محصولات | اندازه‌گیری | حسگرهای نوری | حسگرهای بایاس شده


حسگرهای بایاس شده

منابع نوری لیزری به لیزرهای پیوسته محدود نیستند. امروزه لیزرهای پالسی طیف وسیعی از کاربردهای پزشکی، صنعتی و پژوهشی را پوشش می‌دهند. برای درک بهتر سازوکار لیزرهای پالسی، نیازمند استفاده از حسگرهایی با زمان پاسخ بسیار پایین هستیم.

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی

حسگر فوق سریع مدل PD-102 با پاسخ‌گویی بسیار سریع (افت / خیز کمتر از 1.8 نانوثانیه)، طیف گسترده‌ای از پرتوهای نوری فوق سریع را آشکار می‌سازد.

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی

حسگر فوق‌سریع نیمه‌هادی

حسگر فوق سریع مدل PD-103 با پاسخ‌گویی بسیار سریع (افت / خیز کمتر از 1.8 نانوثانیه)، طیف گسترده‌ای از پرتوهای نوری فوق سریع را آشکار می‌سازد.