نمایه سنجی

محصولات | اندازه‌گیری | نمایه سنجی


نمایه سنجی

دستگاه نمایه‌سنج (پروفایل‌متر) یک وسیله اندازه‌گیری با دقت بالا برای بررسی توزیعِ شدت منابع نوری نسبت به مکان، طراحی و تولید شده است. هنگامی که این حسگر در راستای انتشار منبع نور قرار می‌گیرد، شدت پرتو تابشی در نقاط مختلف سطح حسگر اندازه‌گیری می‌شود. درصورتی‌که دستگاه نمایه‌سنج روی یک جابجاگر در راستای انتشار پرتو جابجا شود، با تحلیل داده‌های حسگر می‌توان کیفیت پرتو تابشی را اندازه‌گیری نمود.

مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

کیفیت‌سنجی پرتو لیزر، اصلی‌ترین گام در کالیبراسیون منابع لیزری می‌باشد. این کار با اندازه‌گیری نمایه پرتو در چند نقطه حول کمره باریکه و نیز اندازه‌گیری زاویه واگرایی انجام می‌شود.

مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

مجموعه اندازه‌گیری پارامتر کیفی M²

کیفیت‌سنجی پرتو لیزر، اصلی‌ترین گام در کالیبراسیون منابع لیزری می‌باشد. این کار با اندازه‌گیری نمایه پرتو در چند نقطه حول کمره باریکه و نیز اندازه‌گیری زاویه واگرایی انجام می‌شود.

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی ‌BP102 آشا با حسگر CCD یک دوم اینچ، قابلیت نمایش شکل باریکه لیزر در بازه طول موجی 400 تا 1000 نانومتر و بازه توانی 0.1 تا 200 میلی وات را دارد. این پروفایل متر با تفکیک‌پذیری 1360 × 1040 و بدون تریگر خارجی ارائه می‌گردد.

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی ‌BP102T آشا با حسگر CCD یک دوم اینچ، قابلیت نمایش شکل باریکه لیزر در بازه طول موجی 400 تا 1000 نانومتر و بازه توانی 0.1 تا 200 میلی وات را دارد. این پروفایل متر با تفکیک‌پذیری 1360 × 1040 و به همراه تریگر خارجی ارائه می‌گردد.

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی

نمایه‌سنج دوبعدی آشا با حسگرنمایه‌سنج دوبعدی ‌BP101 آشا با حسگر CMOS با نرخ تصویر برداری 4، قابلیت نمایش شکل باریکه لیزر در بازه طول موجی 400 تا 1000 نانومتر و بازه توانی 0.1 تا 200 میلی وات را دارد. این پروفایل متر با تفکیک‌پذیری 2592 × 1944 و بدون تریگر خارجی ارائه می‌گردد.

نمایه‌سنج یک‌بعدی

دستگاه نمایه‌سنج یک‌بعدی از یک فوتودیود آرایه‌ای سیلیکونی ١٠١ پیکسلی با قابلیت عملکرد در محدوده نور مرئی و مادون قرمز ساخته شده‌است.

نمایه‌سنج یک‌بعدی

نمایه‌سنج یک‌بعدی

دستگاه نمایه‌سنج یک بعدی از یک فوتودیود آرایه‌ای سیلیکونی ۱۲۸ پیکسلی با قابلیت عملکرد در محدوده نور مرئی و مادون قرمز ساخته شده‌است.