نرم‌افزار تحلیل پرتو

محصولات | نرم‌افزارها | نرم‌افزار تحلیل پرتو (Light-Analysis)


مدل: Light-Analysis
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

شامل: نرم‌افزار توان‌سنج | نرم‌افزار نمایه‌سنج


ویژگی‌ها


Powermeter | Software
Powermeter | Software Light Analysis | Beam Profiler - Histogram Chart Powermeter | Software Light Analysis | Beam Profiler - Vertical & Horizontal Profile Light Analysis | Beam Profiler - 3D-View Light Analysis | Beam Profiler - Exported Profile Light Analysis | Beam Profiler - Inverted Light Analysis | Beam Profiler - Spectral Rings Light Analysis | M2 Factor Meter Settings