راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

محصولات | ویژگی‌های لیزر | حسگرهای نوری | راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی


راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی

طیف گسترده ای از حسگرهای نوری نیمه هادی، توان نوری دریافتی را به جریان الکتریکی تبدیل می کنند. دستگاه پیش رو، این جریان را در محدوده کمتر از نانو آمپر تا میلی آمپر آشکارسازی کرده و نمایش می دهد.

ویژگی‌ها


کاربردها


مدل نام دفترچه فنی و راهنما وضعیت

PDC121

راه‌انداز حسگر نیمه‌هادی مشخصات فنی موجود در انبار

معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشیتفکیک‌پذیری 0 %
خروجی نمایشگر BNC
نوع نمایشگر سون سگمنت (2000 تایی)
اتصال حسگر DB9
زمان کارکرد باتری 20 h
ابعاد 180 mm × 165 mm × 70 mm
وزن < 1000 g
بازه ‌اندازه‌گیری ‌جریان 0 μA ∼ 2000 μA
خطای اندازه‌گیری ± 5 %
مقایسه