نرم‌افزار نمایه‌سنج

محصولات | نرم‌افزارها | نرم‌افزار نمایه‌سنج (Beam-Profiler-Software)


مدل: Beam-Profiler-Software
سازنده: نمایه پرتو آشا
وضعیت: موجود در انبار

مقایسهLight Analysis | Beam Profiler - Histogram Chart
Powermeter | Software Light Analysis | Beam Profiler - Vertical & Horizontal Profile Light Analysis | Beam Profiler - 3D-View Light Analysis | Beam Profiler - Exported Profile Light Analysis | Beam Profiler - Inverted Light Analysis | Beam Profiler - Spectral Rings Light Analysis | M2 Factor Meter Settings

ویژگی‌ها


کاربردها


معرفی


کالیبراسیون


تنظیمات و کارکرد سفارشی